<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Vardagsfrid förvärvar Ersta Städtjänster från Ersta Diakoni

Vardagsfrid förvärvar Ersta Städtjänster från Ersta Diakoni

Vardagsfrid förvärvar Ersta Städtjänster från Ersta Diakoni

Vardagsfrid förvärvade det uppskattade kvalitetsbolaget Ersta Städtjänster från Ersta Diakoni den 22 februari. Bolaget har sitt ursprung i HSB Omsorg som Ersta Diakoni tidigare köpt. I samband med förvärvet tar Vardagsfrid över samtliga kunder och medarbetare.

Ersta städtjänster omsätter ca 12 msk och hjälper över 500 kunder varje månad med hemstädningen.

“-Vi lockades av sammangående för vår gemensamma värdegrund. Vi har haft kontakt under en längre tid och bildat oss en djupare förståelse för hur Ersta Städtjänster verkat. Det är en fin verksamhet med sunda värderingar och denna avdelning har hemstädning som kärnverksamhet. De ca 35 medarbetare kommer kunna se fler karriärvägar och säkrare anställning då det är huvudverksamheten hos tillväxtföretaget Vardagsfrid.” säger Katrin Trotzig, HR-chef på Vardagsfrid

”- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med kunder och medarbetare som en enhet och skapa nästa generation av Vardagsfrid. Kompetensen inom många områden är stor i Ersta Städtjänster som kommer väl till hands i vår tillväxtresa. Vår målsättning är att inom några år bli ett av topp fem största hemstädningsföretagen i Stockholm. Vi välkomnar med glädje alla nya kunder och kompetenta medarbetare” säger Torkel Kristoffers, VD, Vardagsfrid AB

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp