Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vardagsfrid AB värnar om din personliga integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. 

Med personuppgift menas all information som rör fysiskt levande individer som direkt eller indirekt kan leda till att individen identifieras. Exempel på lagringssätt av personuppgift kan vara i ett IT-system, affärssystem, inskickad information på papper, via mail eller muntligt framställd information.

Exempel på personuppgifter vi lagrar om dig som kund: Namn, Adress, Information om bostaden, Telefonnummer, E-post, Personnummer, Larmkoder, Dörrkod, Cookies, Städinstruktion etc.

Insamling av uppgifter sker när du besöker vardagsfrid.se, fyller i en beställning via något av våra formulär, mailar, sms:ar,kontaktar oss i sociala medier eller ringer till oss. Insamling av data kan även ske om du väljer att på annat sätt än ovan nämnt  interagera med oss.

Vi behandlar även IP-adress, cookie, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på https://vardagsfrid.se/

Ovan nämnda uppgifter samlas in för att vi ska kunna följa gällande lagar, regler och rekommendationer. Insamling sker även för att avtal ska kunna ingås, uppdraget ska kunna genomföras, informationsöverföring mellan Vardagsfrid AB och kund ska ske på smidigaste sätt samt i marknadsföringsändamål. 

Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna leverera tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet, om de uppgifter som efterfrågas inte lämnas kan så ske att åtagandet inte kan fullföljas och Vardagsfrid kan komma att neka dig köpet av tjänst eller produkt.

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen, andra skäl till att uppgifter skulle kunna sparas längre är om rättslig tvist pågår. 

Vid genomförandet av köpet samtycker kunden att Vardagsfrid AB hanterar personuppgifter, för att kunna administrera och utföra uppdraget dessa personuppgifter kommer att lagras så länge tjänst utförs och rådande lagar kräver.

Vid genomförandet av köpet samtycker du att Vardagsfrid AB använder din e-postadress som kontaktväg, vid utskick av nyhetsbrev samt för marknadsföring. Marknadsföring kan även ske via sociala medie kanaler om du valt att följa och/eller kontakta oss via den kontaktvägen. 

Så länge samtycke finns om utskick av nyhetsbrev samt övriga utskick sparas uppgifterna. Kunden kan när som helst avböja utskick genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

Insamling av uppgifter från tredje part

Utöver de personuppgifter kund lämnar till oss, de uppgifter som samlas in utifrån dina köp, användandet av våra tjänster samt de uppgifter som lagras om din bostad för att vi ska kunna fullfölja vårt avtalade uppdrag, kan Vardagsfrid AB komma att samla in personuppgifter från en tredje part. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag samt uppgifter rörande hantering av RUT-avdrag.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för Vardagsfrid AB:s räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges dvs. Vardagsfrid AB:s organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.  Personuppgiftsbiträde och/eller personuppgiftsansvariges medarbetare får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den Vardagsfrid AB. Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat biträde eller lägga över uppdraget på annan aktör utan att i förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige dvs. Vardagsfrid AB . Exempel på personuppgiftsbiträde kan vara företag som hanterar IT-lösningar, affärssystem, eller vid marknadsföring exempelvis  tryckeri eller mediabyrå. Alla personuppgiftsbiträden kontrolleras. 

Delning av personuppgifter görs endast om det är förenligt med ändamålet. Och i de fall delningen krävs för att uppdraget ska kunna utföras och verksamheten bedrivas. Dina uppgifter kan även komma att delas med myndigheter såsom skatteverket eller exempelvis polis om situation skulle uppstå där lag kräver att vi gör det. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig under en längre tid än vad som är tillåtet enligt lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Insamlade uppgifter kan komma att sparas om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Kunder är välkomna att när de helst önskar kontakta oss och begära att vi tar bort eller korrigerar dina personuppgifter, detsamma gäller om du som kund önskar ta del av vilka uppgifter vi har lagrade som är kopplade till dig.  Viktigt dock är att ta i beaktning om önskan finns om att vi ska ta bort samtliga eller delar av dina personuppgifter att detta endast är möjligt om rådande lagar tillåter, samt att våra tjänster inte kan utföras utan att vi har de personuppgifter vi efterfrågat sparade.

 

Ansvarig för de insamlade personuppgifterna är: 

Vardagsfrid AB 

Organisationsnummer 556882-6175

Sturegatan 33A, 172 31 Sundbyberg

info@vardagsfrid.se

010-5164300

https://vardagsfrid.se/

95%

Kundnöjdhet

150

Medarbetare

1 000

Antal första jobb i Sverige

3 000 000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

recommended_6_years-1-1
recommended_2024-1
recommended-2023-1-1
recommended-2022-1
reco-2021-hemstadning (kopia)
reco-2020-hemstadning (1)-1
reco-2019-hemstadning-1
di-gasell-mastargasell-logo
almega-asf-logo-auktoriserad-serviceentreprenor
kommunal