Vardagsfrid får ny CFO från Bonnier till hemstädning och lokalvård | Vardagsfrid

Från Business Controller till CFO

Ny CFO till Vardagsfrid från Bonnier

Ny CFO på Vardagsfrid

Under vårens pandemiutbrott skrev Vardagsfrid om hela sin affärs- och tillväxtplan givet det nya normala. Då bolaget har växt mycket de senaste åren, men ska växa snabbare nästkommande år uppstod behovet av en systematisk CFO som kopplar samman bolagets ekonomiska uppföljning med respektive beteende, rutin och process för att säkerställa att pengarna läggs på kvalitetsskapande åtgärder som gagnar städkunderna och jobbintegrationen med säkra jobb.

Utanför branschen

För Vardagsfrid är det viktigt att söka bästa kompetens, inom och utanför sin egen städbransch. Genom att fylla bolaget med rätt kompetens för respektive uppdrag får Vardagsfrid med sig andra branschers best practice för respektive område.

Möt Hayden

Hayden Baker tar sig an nya rollen som Chief Financial Officer på Vardagsfrid från 12 oktober 2020.  Han kommer senast från Bonnier New Sales där han jobbat med Business Controlling under flera år. En förståelse för en abonnemangsmodell och kontinuerlig kundnöjdhet är A & O för att förstå hur vi löpande skapar nöjda städkunder varje vecka.

I rollen som CFO kommer han leda ekonomiteamet och ansvara för ekonomi, redovisning samt lön.

"Jag ser fram mot att vara en motor i bolaget, och med nya processar och strukturer bygga det nya tillväxtbolaget inom städ med överlägset nöjda kunder" - Hayden Baker

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp