linkedin Vardagsfrid, ett värderingsstyrt servicebolag | Vardagsfrid

Vardagsfrid, ett värderingsstyrt servicebolag

  • Nyhet
  • Read time: 8 minutes

Vardagsfrid startade som en värderingsstyrd organisation idag för 5 år sedan. Många talar om att värderingsstyrda organisationer presterar bättre – men för mig är det viktigast att ta ägarskap över sin egen framtid som medarbetare och välja en arbetsgivare som du tycker har rätt värderingar så att du kan trivas. För det är lång tid vi ska spendera ihop. Bolagets värderingar återspeglas i värdeorden.

Efter fem år med samma värdeord så kände jag att vi måste ta nytt avstamp för nästkommande år. Vi är ett annat bolag nu med 100 anställda och gasellutmärkelse än när vi började med hemstädning.

vardagsfrid städhjälp

Ägandet av orden är minst lika viktig, som vilka ord organisationen väljer. Kanske ännu viktigare.

Det är effektivare när hela organisation går sakta i rätt riktning, än att alla springer full fart i sin egen riktning.

Värderingarna styr allt vi gör. Värderingarna representerar guiden av allt som är oskrivet. Hur man själv agerar i en ny situation, och vilka krav man ställer på vilket sätt att kollegan ska agera.

Hur tar vi fram nya värderingar?

Värderingar kan implementeras uppifrån och ner, eller med den mer kraftfulla processen ”utifrån och in”. Utifrån och in är processen där ALLA medarbetare i bolaget är med i workshops för att ta fram värdeorden som vi ska leva efter.

vardagsfrid städhjälp

Vardagsfrid har ett kompetensfyllt team av medarbetare. Nu är vi 100 röster med ca 30 nationaliteter, och många fler språk som ska nyanseras. Ett ord på svenska kan ha en annan nyans på Tigrinja, polska, ryska osv som man relaterar till. Men alla röster ska göras hörda och lyssnas in. Om vi ska ut på en lång resa måste vi tillsammans bestämma HUR VI tar oss till resmålet, inte bara ledningen.

Vi valde att fråga varför varje person gick till jobbet – vad var det för känslor som dom ville bli beskriva som när kunden pratade om sin städare, organisation, bolaget, städningen, kommunikation. Det kräver mer jobb – men ägandeskapet blir större i slutändan i jämförelse med att ledningen hittar på något och säljer in till personalen.

vardagsfrid städhjälp

I dessa workshops enades varje grupp om sju ord. På dessa ord röstade sedan respektive individ på vilka två ord som var viktigast för denne. Varje persons två röster från våra tre workshops räknades och sammanställdes till en topplista av röstladdade värdeord. Hela röstningen visades transparant för alla och de tre värdeorden med flest röster blev våra nya värdeord. Våra nya värdeord kommunicerades till alla medarbetare på vår APT i måndags.

Men det är nu det stora arbetet börjar – att få orden att leva och måla våra värderingar i varje enskild oskriven situation som uppstår för alla medarbetare. Men det är ett annat inlägg.

vardagsfrid städhjälp

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp