<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Vi flyttar hem till Sundbyberg

Vi flyttar hem till Sundbyberg

Vi flyttar hem till Sundbyberg

 
 

Det är svårt att få tag i bra lokaler i Sundbyberg. Under några år har vi suttit på andra sidan Bälstaån (brommasidan). Nu flyttar vi hem till Sturegatan 33A i Sundbyberg. En flytt på ca 900meter.

Hemma igen

På gamla adressen ville Castellum höja hyran med över 50%, ett år efter inflyttning. Jag ansåg att det inte var ”in the spirit of the agreement” och tittade på nya lokaler av principskäl. Men vad vill vi med det nya kontoret?

 

  • Yta – Med smartare planering av ytan får vi plats på ett mindre kontor.
  • Logistik – Nära SL-access till Blå linje, Tvärbana och pendeltåg underlättar för våra kollegor att ta sig till kontoret.
  • Trygghet – att efter kvällsjobb slippa gå ensam igenom industriområdet till SL.

Resultatet blev en flytt till Sturegatan – och vi känner oss redan som hemma.

 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp