<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Vardagsfrid köper HHNT.se med 150 kunder

Vardagsfrid köper HHNT.se med 150 kunder

Vardagsfrid köper HHNT.se med 150 kunder

 
 

Vardagsfrid AB har köpt Hushållsnära tjänster HHNT.se som en del av expansionsstrategin. Köpet består av ca 150 kunder och genomförs måndagen 22 oktober.

Det har varit viktigt att hitta en övertagande part som förstår kärnan av vår leverans samt kan fokusera på denna verksamhet. HHNT har varit en mindre avdelning hos säljaren, men kommer nu bli en del av kärnverksamheten. Säljaren kommer fokusera på sin större kärnverksamhet.

Under våren 2018 köpte Vardagsfrid AB, ERSTA Diakonis RUT-städavdelning med 35 anställda. Köpet innefattade då ca 550 kunder som nu har integrerats i verksamheten. I så lång utsträckning prioriteras samma städare, men med pensionsavgångar så har omplanering av rutter uppstått.

Vi önskar alla HHNT:s kunder välkomna och ser fram emot vår gemensamma resa.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp