<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Vardagsfrid förvärvar Ett Rent Sinne AB

Vardagsfrid förvärvar Ett Rent Sinne AB

Vardagsfrid förvärvar Ett Rent Sinne AB

 
 

Mopp.nu:s konkursbo är köpt av Vardagsfrid. Alla städare anställdes av Vardagsfrid 3 juni och går att boka städning med på vardagsfrid.se

Vardagsfrid förvärvar Ett Rent Sinne AB (ERSAB), dess kunder och medarbetare från 3 juni 2019. ERSAB försattes i konkurs 13 maj 2019 och inkråmet köptes av Vardagsfrid den 28 maj. ERSAB har bedrivit hem- och företagsstädning med verksamhet på flera orter i Sverige i ca 10 år. Ett Rent Sinne AB använde webbsidan mopp.nu som inaktiveras. Alla städare har tagit anställning på Vardagsfrid. Det förvärvade bolaget omsatte 5,7 msek föregående år och har fina rekommendationer om sina medarbetare på t.ex RECO.se.

Vardagsfrid välkomnar sina nya kollegor och kunder och ser fram emot vår gemensamma resa.

Vardagsfrid bedriver hem- och företagsstädning med rent samvete. Med specialistteam inom respektive område koncentrerar sig kollegorna på att förbättra sin rutin som affärsområdet jobbar med. Vardagsfrids städning är rekommenderad på RECO där våra kunder berättar hur vi arbetar.

Kontorsstädning är ett separat affärsområde med kampanjsida vardagsfrid.se. Företagsstädningen levererar bekymmersfrihet till kontorsmiljöer. Vår städteknik är Svanenmärkt och har en utpräglad CSR profil för integration.

Vill du boka någon av kollegorna från Ett Rent Sinne AB kontaktar du Vardagsfrids kundtjänst på 010-516 43 00 eller tittar på vårt erbjudande på vardagsfrid.se

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp