<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

 • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Svanenmärkt i städbranschen

Svanenmärkt i städbranschen

Svanenmärkt i städbranschen

 

Varför ska man ha Svanenmärkta tjänster och inte bara Svanenmärkt utrustning inom städbranschen? Det finns flera aspekter att ta hänsyn till och inte bara kemikalieanvändningen som de flesta tror är den största boven inom städtjänster.

Det ligger ett hårt arbete bakom att få sin certifiering av Svanen för ett städföretag, det finns många parametrar och ett hållbarhetstänk som behöver tillämpas i alla situationer om man som städföretag vill ha en Svanen licens. Vardagsfrid kan stolt presentera att vi utför miljövänlig städning som utgår från Svanens kravlistor, genom vår Svanen licens.

Vardagsfrid har fått möjlighet att träffa Johanna Brusquini, rådgivare på Svanen. För att titta på varför man som städföretag ska tänka på att använda sig av Svanenmärkta tjänster och inte bara Svanenmärkt utrustning inom städbranschen. 

Vi har fått chansen att ställa några frågor till Johanna och djupdykt i hur viktig hållbarheten är ur alla perspektiven hos ett städföretag – både ur miljö, den ekonomiska och sociala aspekten.

Nedan kan du läsa hela intervjun med Johanna Brusquini, rådgivare på Svanen.

Svanenlogo vardagsfrid kontorsstädning
 • Agenda 2030 är en sak som är högst aktuell för många aktörer. För just städbranschen, hur tror du de kan arbeta med dessa mål och med svanen?  

“Jag tror att Svanen är ett väldigt bra verktyg för att jobba med Agenda 2030. Vi är väldigt inriktade på flera mål, men framförallt mål nummer 12 som handlar om hållbar konsumtion. Jag tror det finns mycket att göra med städföretag och att Svanen kan vara ett bra verktyg för att nå målen inom hållbarhet. Dels genom de kriterier vi ställer på företaget som vill ha en Svanen-licens men vi ställer inte bara krav på t ex vilka kemikalier som får användas (även om det är en väldigt stor del av våra krav, då det är en stor del av miljöpåverkan). Utan vi ställer också krav på transporterna, hur mycket drivmedel man får förbruka, hur mycket kemikalier man får förbruka överlag osv.
På många fronter kan vi vara med och hjälpa företag att bli bättre på miljö och hållbarhet.”

 • Hur många inom städbranschen har ett samarbete med er? Har du någon siffra? Är det vanligt förekommande? 

“De företag som har licens och är certifierade hos oss på Svanen. Då handlar det om cirka 30 stycken inom städbranschen i Sverige.”

 • Hur kontrollerar man städföretag att de faktiskt använder sig av era produkter när de är ute hos kunder?  

“Dels när man ansöker om att bli certifierade med Svanen inom städbranschen har vi dokumentationskrav för varje krav. Dels genom att vi kräver att man skickar in inköpsstatistik för alla sina kemikalier, så vi ser allt de köpt in året innan. Sedan gör vi alltid kontrollbesök innan man får sin licens. Då åker vi ut på plats och till några av de objekten städföretaget städar hos. Sedan om allt ser okej ut får man sin licens och sedan fortsätter vi göra löpande kontroller. Vi har något som kallas för årlig uppföljning, då väljer vi ut ett eller två krav från våra kriteriedokument (oftast är det kemikalier då det är en viktig del av verksamheten). Där man återigen visar vilka kemikalier man har köpt in, som sedan följs upp av återbesök ute hos kunder med jämna mellanrum, där vi tittar vad som finns i städskrubben men även att arbetsbeskrivningar finns, att all personal har ID-kort, att doseringsutrustning och instruktioner för dosering finns etc.”  

 •  Vad tycker du städföretag borde använda sig mer av hos er, någon tjänst/produkt som man inte känner till så mycket? 

“Jag tror städföretag borde tänka mer än bara kemikalier. Då ett städföretag har miljöpåverkan på flera andra områden än bara vilka kemikalier man använder. Dessutom tänker jag att det är viktigt att försöka hålla nere sin förbrukning. Oftast kanske det räcker med micro-fiberduk som är fuktig och där kemikalier inte behöver vara förstahandsvalet. Tänk större och bredare än bara kemikalier, då det finns andra saker som har miljöpåverkan och även social hållbarhet. Arbetsmiljöer, ergonomi m.m, t ex i våra krav så förbjuder vi såklart miljöfarliga ämnen men även det som är hälsoskadligt för personalen. Vi på Svanen vill inte att man ska spraymoln som man andas in farliga partiklar i. Det går ju oftast hand i hand, det som är bra för miljön är oftast bra för människan.”

 •  Hur viktigt är det att städföretag anammar ett mer hållbart arbete inom städ och varför?  

“Det är lite svårt att svara på denna fråga, för: varför skulle det inte vara viktigt? Jag tycker det är A och O, då det handlar om vår framtid men även vår nutid. Jag tror det kan finnas en rädsla att tänka nytt, man kanske tror att man behöver tumma på kvaliteten bara för att man gör något miljövänligt. Men det stämmer ju inte. Det finns ju alternativ som är miljömässigt mycket bättre. Jag tycker många i städbranschen är seriösa och tar sitt ansvar, vilket är toppen. Då det är en bransch där det finns mycket att jobba på ur ett hållbarhetsperspektiv. Så det är superviktigt att man fortsätter jobba med dessa frågor.”

 • Vad innebär Svanenmärkta produkter och Svanenmärkta tjänster, berätta! 

“Jag kan börja med att berätta lite hur vi jobbar och hur vi tar fram krav m.m.
Vi tar fram produktgruppsspecifika kriterier. För att man ska kunna få en Svanen certifiering så måste vi ha kriterier för just det området. Det kan vara t ex en städtjänst, produkt i form av ett diskmedel och av dessa två former (en tjänst och en produkt) är det olika kriterier.

Vi är inte så generella, utan går verkligen in i den branschen, där vi gör en RPS-analys (står för Relevans, Potential, Styrbarhet) och tittar på vilka miljöproblem som finns, har vi på Svanen någon möjlighet att göra någonting åt det (genom att ställa krav) osv… Men sedan tar vi fram kriterier utifrån ett livscykelsperspektiv där vi tittar på helheten. Som för en produkt t. ex vart kommer materialet ifrån, hur har det behandlats, håller det länge, är den lätt att återvinna m.m. Medan en tjänst tittar vi på drivmedel, etiska krav (kollektivavtal) m.m. Vi ställer också som krav hos städföretag om vill ha Svanen certifiering, att de måste ha kollektivavtal till sina anställda.”

 •  Varför ska man just välja Svanen inom städbranschen? 

“Vi är ett toppen-verktyg om man vill jobba med hållbarhet inom städbranschen.
Våra licensinnehavare använder sina licenser till olika saker och områden, vissa vill visa utåt att de jobbar med miljö och är duktiga på det, vissa vill öka stoltheten internt på företaget, andra brinner för frågan och behöver hjälp då det är så stort område att ta sig an själv som företag. Vart och hur ska man börja någonstans om man vill sätta sig in mer i miljö och hållbarhet som företag. Vår styrka är att vi är en oberoende tredje part, vilket ger en viss tyngd för ett företags miljöarbete som man kan vända sig till om man har en licens. Men det menas inte med att man kan luta sig tillbaka när man väl fått en licens från Svanen, det är ett pågående och kontinuerligt arbete man som företag behöver jobba med. Där det även sker en ständig utveckling. Svanen skärper sina krav var femte år för att ligga i framkant inom området hållbarhet.”

svanen-agenda-2030-900x496-1-min (1) (1)

 

 
 
Det kan vara en konkurrensfördel inom offentlig upphandling att ha en Svanen certifiering, där det ställs mer krav på ett gediget hållbarhetsarbete.
 •  Av de 17 globala FN-målen, finns det något av de mål som ni jobbar extra mycket med, i så fall varför? 

“Vi arbetar främst med de målen som är om hållbarhet och då mål nummer 12 som utgör vår kärnverksamhet. Men vi påverkar även med rent vatten, växthusgaser m.m.
Vi finns på ganska många av de miljömässiga målen. Vi ställer krav på vilka drivmedel inom städbranschen man använder, hur mycket drivmedel man använder sig av, vilket i sin tur påverkar klimatet. Vi har krav på vilka ingående ämnen och kemikalier man får förbruka, vilket påverkar vår vattenanvändning och vad vi släpper ut i vattnet. De mål som vi har en stor påverkan till och jobbar med är mål: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17.”

 •  Varför är det en nackdel som städbolag, att inte ha en Svanen miljömärkning?

“Det kan vara väldigt svårt att veta vad man ska göra, hur man ska göra, om man gör rätt om man som företag själv på egen hand ska börja jobba med hållbarhet. Om man har en oberoende tredje part så som Svanen, kan vi backa upp företaget med våra kriterier kring miljö och även intyga hållbarhetsarbetet som görs på företaget. Det blir lättare att ta sig an arbetet med oss i bakgrunden. Sedan kan det vara en konkurrensfördel som exempel inom offentlig upphandling, där det ställs mer krav på ett gediget hållbarhetsarbete. Man gynnas helt enkelt mer av att ha en Svanen certifiering som städföretag.”

 • Vilka/vilket är er största utmaning kopplat till städbranschen? 

“Svår fråga! Men jag skulle säga att det är svårt att nå ut till inköpare, offentliga upphandlare och allmänheten med vilket enormt arbete som ligger bakom en Svanen certifiering. Jag tror att många inte förstår vilket stort jobb det är och vilka omfattande krav som finns till det. Det många tänker inom städbranschen är vilka kemikalier man får använda och inte mer än så. Fast egentligen är det bara ett krav av flera andra krav/områden som är lika viktiga att ta hänsyn till.  

Vi har en hög igenkänningsfaktor på varumärket Svanen och de flesta vet att det är en bra miljö-stämpel att ha. Efter det sträcker det sig inte så långt och det är väldigt få som har koll på våra krav och hur mycket arbete det ligger bakom en Svanen-certifiering. Jag tror fler skulle efterfråga Svanen-certifiering om fler kända till de faktorerna bakom det hela.”

 •  Hur ställer ni er till kemikalier i städprodukter och tjänster? 

“Man får absolut använda kemikalier och något man måste använda inom städ.
Vi kräver även att minst 80% ska vara miljömärkt och då menar vi Svanen, EU blomman, Bra miljö som är så kallade “Typ 1 märkning” samt oberoende tredje parter. Men även de kemikalier som inte är Svanenmärkta måste ändå uppfylla vissa baskrav. Så vi ställer ändå krav på alla kemikalier som används inom städbranschen och hur mycket man får förbruka. En viktig sak att komma ihåg är att man alltid ska försöka använda så lite som möjligt av produkter inom städ oavsett hur bra de är mot miljön. Sedan har vi också poängkrav, desto mindre kemikalier man som företag förbrukar, desto högre poäng får företaget. Företag gynnas av att vara så duktig inom miljö och hållbarhet det bara går. Vi uppmuntrar även att använda microfiber, vilket minskar användningen av kemikalier.
Men med rätt produkter, rätt dosering går det bra att använda sig av kemikalier när det behövs.”

 

Om du har fler frågor eller funderingar kring våra tjänster eller Svanenmärkning.
Klicka på knappen nedan!

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp