<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Årlig Svanencertifiering för lokalvård

Årlig Svanencertifiering för lokalvård

Vardagsfrid lämnar ett klimatpositivt avtryck

Miljö är viktigt för Vardagsfrid och vi strävar mot klimatpositivt avtryck. Därför jobbar vi alltid mot att avtrycket på miljön ska vara så låg som möjligt men fortfarande att du får ett rent och fräscht hem och på kontor. Vardagsfrids lokalvård är svanenmärkt och hemstädningen jobbar alltid med ett klimatpositivt utförande när det städas.  

Återanvändning av plastpåse

Att använda rätt sorts plastpåse kan hjälpa att minska avtrycket på miljön.  Även att återanvända plastpåsar som till exempel i en kontorsmiljö bara haft papper i sig kan också gör skillnad. 

Rätt städmetod för lokalvård 

Genom att ha en bra städmetod och frekvens för lokalvård och respektive yta kan vi minska transporter, kem och belastning på ytorna så klimatavtrycket blir lägre. Se till att dem som har hand om din lokalvård tänker på detta när dem städar din lokal. 

Rätt städmetod för hemmet 

Med rätt dosering med rengöringsmedlet och rätt utrustning kan klimatavtrycket också Miska därför är det bra att använda microfiberdukar som kan användas flera gånger efter en tvätt i tvättmaskin. Dammsuga alltid innan våttorkning av golvfet för att få bort damm och minska risken för damm- och plastpartiklar åker ner i avloppet när du tömmer bort vattnet.

Låg men rätt dosering av kem medel

Svårt att få bort dem tuffa fläckarna om inte det starkaste rengöringsmedlet används. Detta är inte riktigt sant, att använda såpa och vatten är inte bara helt naturligt rengöringsmedel men det fungerar även riktigt bra. Många rengöringsmedel på marknaden idag har onödiga kemikalier som har ett stort avtryck på miljön. Därför är det ett mycket bättre allternativ att använda koncentrerade produkter som blandas ut med vatten. Där gäller det att dosera rätt för att avtrycket på miljön ska vara lågt. 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp