<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Prisjustering

Prisjustering

Prisjustering

Vardagsfrids prislista följer Kollektivavtalets lönejustering. Kollektivavtalet heter Hemserviceavtalet mellan ALMEGA och Kommunal. Årets lönejustering är 2,3% En sammanfattning om avtalets förändringar hittar du på Kommunals hemsida

Vardagsfrid prislista finner du HÄR.

Det finns ca 10 000 RUT-städföretag i Sverige, ca 290 st har kollektivavtal. Vardagsfrid är ett av dem och tycker att lönenivån och anställningsgraden är viktig för att ha en långsiktig relation mellan kund och städspecialist. Därför är det så kul att våra kunder väljer att jobba med oss. För hos Vardagsfrid är du som kund en del av det stora integrationsarbetet som vi gör dagligen. Möte för möte, samtal för samtal, på svenska, bygger vi intresse att vara en större del av samhället och prata svenska. När vi pratar samma språk, kan vi skratta ihop. Skrattar vi ihop – skapas relationer som överbryggar rädslan för det nya och okända. Känner vi varandra – så löser vi integrationsfrågorna enklare. Välkommen till Vardagsfrid!

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp