<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Medlemskapsintyg från Almega tjänsteförbunden och Svenskt näringsliv

Medlemskapsintyg från Almega tjänsteförbunden och Svenskt näringsliv

Medlemskapsintyg från Almega tjänsteförbunden och Svenskt näringsliv

Vi på Vardagsfrid har sedan starten varit anslutna till kollektivavtal. För oss är det viktigt att måna om våra medarbetare för att de ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats.
Det är en självklarhet att vi är anslutna till kollektivavtalet och att all personal omfattas av det. 

Almega

Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn.  Att vara medlem i Almega innebär bland annat att vara den bästa arbetsgivaren för sina medarbetare. Almega hjälper 11 000  medlemsföretag varje dag. Det kan vara med frågor gällande kollektivavtal, rollen som arbetsgivare eller opinionsbildning etc. Almega hjälper även till med utbildning och kunskapsspridning. 

Gör städbranschen renare

Att ha kollektivavtal ger en unik konkurrensfördel som städbolag. Inte minst eftersom städbranschen är en tuff bransch som än idag har en snedvriden konkurrens, där arbetsvillkoren måste bli bättre. Många städbolag är inte anslutna till kollektivavtal för att tjänsterna ska vara billigare men följderna för många arbetstagare är då låga löner, orimliga arbetstider och andra försämrade arbetsvillkor.

Att välja ett städbolag som har tecknat kollektivavtal, gör att du som kund kan vara en del till att bidra till mer integrationsskapande anställningar, där alla anställda får rimliga löner, rätt till semester, pensionsavsättningar och goda arbetsvillkor.

Styrelsemedlem i Almegas branschorganisation

Vardagsfrid driver även frågan i hur ytterligare 3000 städbolag ska ansluta sig till kollektivavtal. Med fackföreningen Kommunal driver vi på Vardagsfrid gemensamma projekt för att kunna förstärka synen på städyrket och för att vägleda kollegor till att välja en bättre och rättvisare arbetsplats.

Idag är endast 350 städbolag anslutna till kollektivavtalet för hemservice. Ett få antal av dem är auktoriserade serviceentreprenörer, som får årlig granskning av Almega och Kommunal.

Med auktoriseringen får du som kund garanterat bevis på att städbolaget följer kollektivavtal.

Kontrollera att ett företag är anslutet till kollektivavtal

Untitled design (58) (1)-1

 

När man söker efter ett städbolag är det svårt och veta vad man ska titta efter.
Ett tips är att först se om städbolaget är anslutet till kollektivavtalet. Det kan du lätt kontrollera genom att klicka dig in på Kommunalkollen, som efter  1-2 minuter max, ger dig svar på om ett städbolag följer kollektivavtalet eller inte.

Klicka här för kontrollera om städbolag har kollektivavtal

10 år som medlemmar

I över tio år har Vardagsfrid varit anslutna till kollektivavtalet. Med detta vill vi bland annat visa att vi är ett seriöst städbolag som tar vårt ansvar. Vi bryr oss om våra medarbetare och vill att alla ska trivas i en trygg och säker miljö.  Som en viktig del i vår affärsidé är vi med och skapar bättre förutsättningar med kollektivavtal. Detta gäller för alla blandade parter både arbetsgivare, anställda men också för samhället och Sveriges ekonomi. 

Då vi på Vardagsfrid tecknade kollektivavtal sedan starten har vi kunnat bygga upp och skapat en trivsam organisation med god struktur genom åren.

Medlemsintyg

Untitled design (57) (1)-1

 

Med vårt deltagande och medlemskap i Almega har vi även ett intyg som styrker att vi är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt näringsliv.
Här ser du medlemsintyget och kan ta del av vår validering. 

Klicka här för att läsa fullständiga artikeln om hemstädning och kollektivavtal

 

För ytterligare information eller andra funderingar, klicka på knappen nedan.

 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp