<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Lätt att luras av Kilowatteffekten - men vad gör en bra dammsugare?

Lätt att luras av Kilowatteffekten - men vad gör en bra dammsugare?

Lätt att luras av Kilowatteffekten - men vad gör en bra dammsugare? 

 

Vad ska du söka efter när du är i behov av en ny dammsugare till städhjälp? Det kan var svårt att veta vad en bra dammsugare gör och vilka funktioner som är viktiga. Innan 2017 då det sattes en maxgräns på att det inte fick ha mer än 900 watt. Kunde tillverkaren trycka på effekten motorn hade men så är inte fallet längre. I dagsläget behöver en bra dammsugare suga upp damm, djurhår och smuts effektivt. För att en dammsugare ska vara effektiv behöver munstycke, rör och slang vara utformade på rätt sätt.

Hur läser du energimärkning?

Lätt att luras av Kilowatteffekten - men vad gör en bra dammsugare?

Energieffektivitetsklass

Är resultatet av energiförbrukning tillsammans med rengöringsprestanda på hårda golv och mattor och anges på en skala från A till G där A är bäst. Från år 2017 skärps kraven och energimärkningen utökas med ytterligare A-klasser, A+, A++ och A+++. Samtidigt försvinner de sämre klasserna.

Dammåtergivningsklass

Avser kvaliteten på luften som kommer tillbaka i rummet och anger hur ren utblåsluften är.

Rengöringsprestanda för mattor

Värdet anger hur mycket damm som sugs upp i procent på en standardtestmatta.

Årlig energiförbrukning

Det här är ett vägledande värde (kwh/år) baserat på 50 städuppgifter för en genomsnittlig hushållsyta på 87 kvadratmeter.

Ljudstyrka

Dammsugarens ljudnivå anges i decibel (dB). Från 2017 kommer alla nya dammsugare få bullra max 80 dB(A).

Rengöringsprestanda för hårda golv

Värdet anger hur mycket damm som sugs upp i procent på en träplanka med springor.

Viktigt för en bra dammsugare 

Det som är viktigt för att en du ska kunna kalla en dammsugare bra är alltså inte att den har en hög kilowatt. För att en dammsugare ska göra sitt jobb och hjälpa i städningen. Utan munstyckets utformning är viktigare än motoreffekten. Ett bra munstycke skapar ett vakuum när den körs och kan ta upp damm från springor i golvet. För att din dammsugare ska hålla sig bra är att hålla motorfilter och utblåsfilter rent. Detta för att hålla uppe prestandan på dammsugaren. Allergiker bör till exempel välja en dammsugare med lågt partikelutsläpp, En pälsdjursägare bör istället kolla hur bra den är på att suga upp hår. Genom att själv tänka ut det delarna som är viktiga för dig kan du hitta en bra dammsugare som gör jobbet i din städning. 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp