<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

 • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Auktoriserad Serviceentreprenör med kollektivavtalad hemstäd

Auktoriserad Serviceentreprenör med kollektivavtalad hemstäd

"Auktoriserad Serviceentreprenör" med kollektivavtalad hemstäd 

 
 

9 år som auktoriserad serviceentreprenörer!

Vardagsfrid har varit Auktoriserad Serviceentreprenör sedan 2014 och erbjuder Kollektivavtalad hemstädning. 2021 finns ca 12 000 utförare av RUT. 350 av dem har kollektivavtal och 140 av dem har kunnat utses till Auktoriserade Serviceentreprenörer av ALMEGA. Vardagsfrid tillhör en exklusiv skara som klarar årlig kontroll.  

Du som kund kan kontrollera Auktorisationen på almegas hemsida och bidra till en renare bransch och tillstyrka en yrkesheder med bra arbetsvillkor.  I städbranschen är auktorisationen det enda sättet att kontrollera att man både har OCH följer kollektivavtal, lagar och regler. Med auktorisationen kan du slappna av med gott samvete.

Vad är en auktoriserad serviceentreprenör?

auktoriseratsf-400x116 (1)

Sedan 1980-talet har städföretag kunnat ansöka om auktorisation för att bevisa att de är seriösa. För att kunna bli auktoriserad måste företaget uppfylla en rad krav när det gäller bland annat ekonomisk stabilitet och arbetsvillkor. I auktorisationsnämnden som granskar företagen sitter företrädare för Almega Serviceföretagen, Fastighets och KOMMUNAL.  

Ett auktoriserat serviceföretag ska tillgodose att man löpande genomgår kvalitetsuppföljningar och miljöbesiktningar för att arbetsförhållanden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Tillsammans vill man uppnå en hållbar, seriös och väl ansedd bransch.

Varför ska man vara en auktoriserad serviceentreprenör? 

Det ställs höga krav på företag för att bli godkänd av ALMEGA och “Auktoriserat Serviceföretag”. Det ger en annan typ av förtroende och trygghet till kunden som kan vara säker när den anlitar företaget. Auktorisationen omprövas årligen och kan fråntas av ALMEGA om företaget inte uppfyller de kraven ALMEGA har. 

Vad krävs av en auktoriserad serviceentreprenör?

"För en renare hemstädbransch"

kollektivavtalet kontrolleras årligen, men Auktorisationsnämnden granskar även ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Företaget måste också vara medlem i någon av Almega branschorganisation t.ex Service­företagen (Hemserviceföretagen) 

För att bli auktoriseras Serviceentreprenör ställs 14 krav som även omfattar underentreprenörer

 • F-skattsedel och registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret 
 • Inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten 
 • Ha tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket 
 • Medlem i Almega och följa aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare 
 • Ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal 
 • Följa Almega Serviceentreprenörernas Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande 
 • Ansvarsförsäkring på minst det belopp de allmänna kontraktsvillkoren anger 
 • Följa allmänna reklamationsnämndens (AR) beslut och rekommendationer 
 • Dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat 
 • Synlig namnbricka eller företagskort på sina medarbetare 

Kontrollera din städfirmas Kollektivavtal

På Serviceföretagarnas hemsida kan du kontrollera om din städfirmas kollektivavtal är auktoriserat. I sökningen hittar du samtliga städfirmor som utnämnts till Auktoriserad Serviceentreprenör.

Auktoriserade serviceföretag Almega

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp