linkedin Kollektivavtal för hemstäd och integration | Vardagsfrid

Kollektivavtal för hemstäd och integration 

Vardagsfrid och Kommunal driver tillsammans frågan, hur 3000 städbolag ska teckna kollektivavtal. Genom att vara styrelsemedlem i Almegas branschorganisation och driva olika projekt tillsammans med Kommunal vill Vardagsfrid förstärka synen på yrket.

Vi vill också hjälpa kollegor att göra rätt val och välja en bättre arbetsplats.

Idag är ca 350 bolag anslutna till kollektivavtalet för hemservice. Av dessa bolag är några få auktoriserade servicentreprenörer, vilket innebär att de följer kollektivavtalet. Varje år gör Allmega och Kommunal en granskning av bolagen.

Sedan starten har vi på Vardagsfrid varit ett bolag som valt att följa kollektivavtalet. Detta tillsammans med vår aktiva arbetsintegration, har gjort att vi på Vardagsfrid blivit 9:e störst i Sverige i RUT-branschen.

Hur går kollektivavtal och integration ihop?

Vår aktiva arbetsintegrationsmodell är grunden för vår affärsidé. Den hjälper våra anställda att öka förståelsen för de rättigheter och normer som finns i samhället.

Person

Kollektivavtalad arbetsmiljö ger respektfulla samtal

Grunden för respektfulla samtal utvecklas genom att vi erbjuder en god arbetsmiljö och kollektivavtalade arbetsvillkor på marknaden. Tillsammans jobbar vi med att ta fram värderingar, normer, fördomar och syn på jämlikhet

Framsteg för individen och samhället

Genom att öka de svenska kunskaperna hos individen skapas även mer förståelse för hur samhället och hur en arbetsplats funkar. Alltifrån skyldigheter men också rättigheter som finns till att hjälpas åt att kommunicera bättre genom goda kunskaper i svenska språket.

Detta finansierar vi med en kollektivavtalad städning – men aktiv arbetsintegration är det vi gör!

Allt du behöver veta om hemstädning och kollektivavtal

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp