<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Kollektivavtal en del av affärsidén

Kollektivavtal en del av affärsidén

Kollektivavtal en del av affärsidén

 
 

– Som stolt ägare och VD till ett framgångsrikt företag inom städbranschen vill jag gärna dela med mig av välgången av organisationen och hur vi tänker kring kollektivavtal som är en del av vår affärsidé. Det vore bra för Sverige, branschen och inte minst för de anställda.

Av över 12 000 utförare som begärt RUT-avdrag från skatteverket är endast 350 anslutna till Kommunals hemservice avtal. Lönekostnaderna för dessa bolag är högre än branschsnittet, samtidigt är de flesta inom städbranschen anslutna till kollektivavtalet. Högre kostnader för anställda i form av löner, försäkringar och pension innebär faktiskt en bättre affär i slutändan när det gäller hemstädning med kollektivavtal.

I en bransch där många är utrikes födda, är det viktigt med en tydlig regelbok där medarbetare lätt kan läsa om våra svenska rättigheter, regler och plikter. Vi behöver inte värdera om en regel är frikostig eller inte – det bestäms med facket. Därför får vi mer tid att bygga bolaget, dess medarbetare och processer när det kommer till att ha en städfirma som erbjuder kollektivavtal.

Kunder gillar “sin” städare och vill personen väl. Det blir en viktig del för kunden att lösa vardagspusslet tillsammans med städaren som kommer hem till en. Kollektivavtalet är det enda sättet för kunden att veta att städfirman de anlitar betalar avtalsenliga löner, har pension och ersättningar enligt avtal. Det är en hygienfaktor. Man kan ta ett exempel inom modebranschen, där vi ser hur de värderingsbaserade köpen ökar och hur kunderna vill försäkra sig om att plagget man köper inte har sytts av ett barn eller bidragit till klimatkrisen. På samma sätt vill en ökande andel av kunderna som köper tjänsten hemstäd, försäkra sig om att de gör ett schysst köp när de väljer städfirma, för att göra rätt för sig.

De kunder som väljer städbolag med kollektivavtal bryr sig om städaren, dessa kunder brukar vara mer samarbetsvilliga. Mår man som anställd bra på jobbet, stannar man längre och blir mer motiverad till det man arbetar med. Det leder i sin tur att företaget mår bra och har möjlighet till fortsatt tillväxt. Almega hemserviceföretagen och Kommunal har en gemensam agenda: att få fler städföretag att ansluta sig till kollektivavtalet. 

Du som läsare får gärna dela denna artikel så att fler städföretag kan bli mer framgångsrika, med kollektivavtal. Och är du kund, välj en städfirma med kollektivavtal.

2015-768x512-1 (1)

 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp