<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Historien om Vardagsfrid

Historien om Vardagsfrid

Historien om Vardagsfrid

 

Städfirman Vardagsfrids historia

vardagsfrid städhjälp

Idén till städfirman Vardagsfrid föddes under sommaren 2011. Vardagsfrids grundare Torkel Kristoffers hade skrivit ned 20 st affärsidéer som berörde olika branscher. 10 stycken av dessa blev stycken. 5 av dem blev halvsidor och två av dem blev affärsplaner. Innan jul 2011 presenterade Torkel de två kvarvarande affärsplanerna för sin fru Magdalena och dom beslutade sig för att starta städfirman.

Av någon anledning hade idéen som skulle bli städfirman Vardagsfrid växt fram till den starkaste affärsiden av 20 st. Den röda tråden från delägarskap på framgångsrika SaaS-bolaget My News desk till Vardagsfrid är starkare än man kan tro. Båda bolagen har en abonnemangsmodell av en premiumtjänst med ambitionen att bli världsbäst på en sak.

En fredagkväll i februari 2012 fylldes av googlingar, varumärkessökningar och sökningar i bolagsregister för att hitta det namnet på bolaget. Ambitionen att hitta ett namn som beskrev slutresultatet var stor och man ville hitta ett namn som inte beskrev utförandet – utan känslan efter. Torkel kommer ihåg en historia om borrtillverkaren som inser att dom inte gör borrar – kunderbjudandet är hålet. Runt 19:35 blev det tyst. Inget resultat på bolagsregistret, inget resultat i varumärkesdatabasen. På google hittade man 14 träffar på ordet Vardagsfrid. Samtliga artiklar var syftesfel till husfrid. Innan klockan slog 20:00 hade Vardagsfrid registrerats på bolagsverket. Domänen vardagsfrid.se var köpt och städbolaget hade fått sitt namn – Vardagsfrid.

Den huvudsakliga anledningen till Vardagsfrids födelse var en irritation på samhällets integrationsutmaning. Varför ska det ta, i snitt, 7 år innan en nyanländ ny person i Sveriges samhälle får sitt första arbete?

“Det finns varma ögon, med bultande hjärtan vars läppar inte ännu kan förmedla sitt värde på svenska. Dessa ska Vardagsfrid hjälpa till nästa fas.”

Människan först

Vardagsfrids viktigaste resurs är städspecialisterna ute hos kund. Kollektivavtalet med Kommunal har varit självklart från dag ett. Med en tydlig regelbok vet alla var ramarna går på Vardagsfrid så man kan känna sig trygg och fri i sitt utövande av yrkesroll.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet placerar Vardagsfrid på topplistan av Sveriges bästa lönevillkor i städbranschen från start. Vardagsfrids priserna blir automatisk placerad högre i marknaden, då konkurrenter erbjuder priser långt lägre än lönekostnaden i kollektivavtalet. Ca 1-2% av bolagen i RUT-branschen har vid tillfället kollektivavtal.

Vardagsfrid går steget längre och blir “Auktoriserad Serviceentrprenör” där man årligen granskas av extern revision att man följer kollektivavtalet. Vardagsfrids kunder ska vara säkra på att “sin städspecialist” har villkoren enligt avtal.

Språket som integrationsmotor

Vardagsfrid har en medveten rekrytering av olika nationaliteter till varje team som en del i Vardagsfrids integrationstanke. När man bara arbetar med olika nationaliteter skapas ett intresse i svenska språket – för det är det enda språk som är gemensamt för samtliga kollegor på Vardagsfrid. För jämställdheten och medarbetarmakt är språket viktigt. Genom svenska språket skapas en förståelse av svenska normer och kundbeteenden som är avvikande ut ett globalt perspektiv. På Vardagsfrid förstår kollegorna genom svenska vilka rättigheter man har i form t.ex rätt till betald resväg mellan kunder, rätt till lön för utbildningstid. Med språket kommer också förståelse för skyldigheter till Vardagsfrid och städbolagets kunder iform av att vara i tid, följa checklistor och dokumentera kundönskemål i detalj i affärssystem. Då bli Sverige en mindre friktionsfylld plats – det är Vardagsfrids “varför”.

Vardagsfrid, världsmästare på hemstädning

För att Vardagsfrid skulle kunna bli världsmästare på hemstädning och samtidigt ha en aktiv roll i arbetsintegrationen måste Vardagsfrid inkludera språksvaga personer på väg att bli bättre. Från början erbjöd Vardagsfrid enbart veckostädning på minst 4 timmar varje eller varannan vecka och med exakt samma rutin hos varje hushåll. Då kan Vardagsfrid utbilda i hemstädningsrutinen med en mentorteknik. Är alla kunder lika, så kan mentorn visa i ett hus och kollegan utföra hos alla ca femton städkunder.

Vardagsfrids genomarbetade rutin skapades och trimmades i samråd med de första kollegorna. Larysa var en av de första kollegorna som rekryterades och hade stor erfarenhet som användes till Vardagsfrids städrutin. Än idag arbetar städfirman Vardagsfrid i huvudsak efter ursprungsrutinen som skapades 2012.

Vardagsfrids introduktionsutbildning

På Vardagsfrid genomgår varje medarbetare en veckas introduktionsutbildning i hemstädningsrutinen. Med kursen utbildar Vardagsfrid medarbetaren muntligen, skriftligen, med auskultation och stödjer detta med video för respektive kapitel och moment. Tidigt i utbildningen förklarar Vardagsfrid att utbildning är betald arbetstid. Det är viktigt att berätta, då det är ovanligt i branschen att medarbetaren får betalt för utbildning. I det ögonblicket börjar Vardagsfrid bevisa för nya kollegor att Vardagsfrid inte är som andra bolag. Att det som lovas, hålls. Varför ordning, processer, rutiner och checklistor är bra för kund, medarbetare och Vardagsfrid.

Vardagsfrids värderingar

Vardagsfrids värderingar fastställdes efter några år. Grundförslaget fungerade när Vardagsfrid var centrerat runt grundaren. Men när Vardagsfrid växt till 70 kollegor utfördes workshops med samtliga kollegor och tillsammans formulerades ca 40 ord på fem olika språk för att ta in olika värderingsords tonalitet i olika översättningar. Ord som i Sverige är positiva kan ha en skev klang på andra språk. I slutet av varje workshopen fick varje medarbetare på Vardagsfrid två röster för att hitta Vardagsfrid tre nya värderingsord som vi kunde bära med stolthet och vara nyckeln till hur vi arbetar tillsammans. Vardagsfrids värderingar RESPEKT, ANSVAR & KVALITET var inte bara skapade, utan även förankrade i varje medarbetares hjärta.

  • Respekt för kundens hem och tillhörigheter. Men även respekt för sin egen yrkesroll på Vardagsfrid. Respekt för sina kollegors arbete och välmående.
  • Ansvar på Vardagsfrid handlar inte bara om att vara på rätt plats, i rätt tid och utföra korrekt enligt Vardagsfrids checklistor. På Vardagsfrid handlar ansvar även om säkerhet, dokumentation, nycklar, administration, integritet och för sin vidareutveckling i bolaget.
  • Kvalitet på Vardagsfrid handlar självklart om att säkra sin egna kvalite hos kund, men även att städbeskrivningarna är rätt i Vardagsfrids schemassystem så att vikarien kan göra rätt hos Vardagsfrids kunder. Att förbättra kvaliten genom att tipsa om nya städtekniker för grundrengöring och detaljer inom finish. Mentorskapsprogrammet på Vardagsfrid är en av garanterna för att Vardagsfrids städning blir likadan oavsett vilken kollega Vardagsfrid skickar.

Varför är Vardagsfrid Svanenmärkt

För Vardagsfrid är klimatet viktigare än städningen. Genom att behandla varje detalj som ett forskningsprojekt hittar vi bästa miljövänliga metoden för respektive uppdrag. Att minimera och eliminera kemikalier där det är möjligt och välja Svanenmärkt är självklart. Vardagsfrid har sedan många år Svanenmärkt flera av sina tjänster och det genomsyrar bolaget. När man t.ex väljer Vardagsfrids lokalvård ser vi över kundens plastanvändning. En fräsch papperskorg med bara slängda papper i, behöver inte bytas utan ska tömmas istället. Den gamla plastpåsen kan återanvändas ibland upp till 20-40 gånger och självklart minskar vi plasten genom att välja plastpåselös, eller den tunnaste påsen för användningsområdet.

Tillväxten

Under första halvåret rekryterade Vardagsfrid ca 70 st hemstädningskunder och det första städteamet var på plats i Vardagsfrid. Kontoret var matbordet i radhuset i Sundbyberg och när Vardagsfrids teammöten skulle hållas, bar man ned TV till vardagsrummet för att visa mötesbilderna. Det fanns fåtal stolar, men vi var tillsammans och skulle börja bygga städbolaget Vardagsfrid tillsammans. När Vardagsfrids hemmakontor blev för litet för teammöten och flera arbetsledare införskaffades plats i kontorshotell. Vardagsfrid börjar med ett rum som blir två och till slut sitter Vardagsfrid en sektion av kontorshotellet i Mariehäll utanför Sundbyberg.

Vardagsfrids personalavdelning

När människor är den viktigaste resursen, så investerar man tidigit i HR-kompetens. Redan när vi var 30 medarbetare rekryterades Charlotte som byggde Vardagsfrids första version av personalstrategi och arbetsmiljöplan. När arbetsmiljöverket gjorde inspektion av Vardagsfrid lämnade dom utan anmärkning. Att göra rätt från början, kan kännas dyrt – men är billigast i längden. Med en ny nivå av struktur på processerna kunde Vardagsfrid expandera till söderorterna i Stockholm. 2014 blir Vardagsfrid prisvinnande i “Småföretagarnas Favorit” och 2015 utses Vardagsfrid till “Årets Företagare” i Sundbyberg.

Vardagsfrids första egna kontor blir i ett industriområde utanför Sundbyberg och tillväxten fortsätter. Vardagsfrid startar efter förändringar i RUT-reglerna även kontorsstädning med lokalvård till företag. Samma år får Vardagsfrid sin första utmärkelse som DI Gasellbolag när man placerar sig på 9:e plats av Sveriges snabbast växande bolag i alla branscher.

2017 och 2018 placerar sig Vardagsfrid på samma exklusiva framgångslista igen för att utnämnas till Mästargasell 2019. En utnämning som knappt en tiondels promille av svenska företag blir belönade med under sin livstid.

Sedan 2018 sitter Vardagsfrid i Sundbyberg, nära tunnebana, tvärbana och pendeltåg. Bolagets resor sker nästan uteslutande med kollektivtrafiken och med placeringen kan kollegor enkelt komma förbi kontoret med ärenden eller material.

Välrekommenderad städning

En nyckel till framgång genom åren är att kunderna stannar kvar hos Vardagsfrid. Kundernas städrekommendationer om Vardagsfrid håller konsekvent högt betyg och ligger på ca 4,1 av 5 möjliga på Reco. Genom åren har över 500 kunder rekommenderat Vardagsfrids städning. Bolagets rekommendationer kan man även hitta på facebook och google.

Vardagsfrid expanderar

På de senaste åren Vardagsfrid utvidgat verksamheten till nya orterna Uppsala, Västerås och Norrtälje. I de större orterna Uppsala och Västerås ökar kundtillströmningen markant till Vardagsfrid och teamen växer genom fina rekommendationer av hemstädningen.

Hur lyckas tillväxten

Transparans är viktig för att alla ska förstå de utmaningar som finns. Genom att investera i människor växer dessa och kan ta större ansvar och bättre beslut som gagnar helheten.

Hur stora ska ni bli?

Storlek är trygghet. Genom att bli större delar man på gemensamma kostnader och kan arbeta effektivare. Det blir tätare mellan kunderna och restiderna minskar. Då får kunderna mer städning för pengarna, bolaget går bra och medarbetarna får bättre scheman. Investeringar i kontinuerlig personalutveckling får mer plats och därmed stärker vi vårt “Varför”. Eller som någon skrev:

Vardagsfrid är integrationsprojektet, som blev trippel gasell

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp