linkedin Allt du behöver veta om RUT-avdraget i 5 punkter | Vardagsfrid

5 punkter som ger en helhetsbild av RUT

Allt du behöver veta om RUT-avdraget

I 5 punkter förklarar vi allt du behöver veta om RUT-avdraget.

Allt du behöver veta om RUT-avdraget i 5 punkter

Över 1 miljon svenskar använder RUT-avdraget varje år. Flest användare finns i åldern 70+, medan de som köper mest per person är mellan 35-45 år. Den stora merparten köper mellan 2-5 timmar hemstäd varannan vecka. RUT omfattar även andra tjänster men det är av minimal omfattning. 

RUT-avdraget fokuserade från början på att bli av med svart arbetskraft inom hemstädning. När RUT snabbt växte fick man också statistik på branschen, stark kvinnodominans på företagsägare och VD-poster.

Det man också kan se är att andelen manliga städare i branschen har ökat under åren. De flesta som arbetar inom städbranschen är utrikesfödda, ofta från tredje land (utanför EU).

Arbetet är ofta det första jobbet i det nya hemlandet och möjligheten till karriär påbörjas. Därför är det viktigt att städbolaget har kollektivavtal och en schysst och inkluderande arbetsmiljö.

Hur fungerar RUT i praktiken?

RUT-avdraget är ett skatteavdrag som görs mot inkomstbeskattningen. Köparen måste alltså betala svensk inkomstskatt för att kunna göra ett skatteavdrag. T.ex Ambassadpersonal som får lön och beskattas från annat land omfattas ej.

Processen är enligt följande:

  • Kund köper RUT-tjänst och får en faktura med hela beloppet inkl. moms med en extra “betalrad” efter RUT-avdrag. Har kunden inte RUT-avdrag kvar, kan hen betala hela beloppet direkt.
  • Betalningen registreras hos leverantören.
  • Leverantören ansöker om RUT-avdrag för kundens räkning och ska kunna visa upp schemalagd person och utförd tid, fakturan samt betalningen.
  • Skatteverket betalar ut RUT-avdraget till Leverantören inkl. moms inom två veckor.
  • Leverantören betalar sedan tillbaka skatter nästkommande skattebetalning.

Hur mycket är RUT-avdraget

2021 skrivs RUT-avdraget om till 75 tusen kronor per år och omfattar även IT, trädgård, reparation, tvättjänster osv. Avdraget har genom åren varit 25-, 50- och 2021 ser det ut att bli 75 tusen kronor per år

RUT-avdraget är också sammankopplat med samma pott som ROT-avdraget, vilket gör att en renovering, flytt eller altanbygge kan göra att RUT-avdraget inte räcker det året.

Över 90% av städkunderna ligger under 25kkr/år i rutavdrag vilket motsvarar 5 timmar varannan vecka med kollektivavtal i 2020 år penningvärde. Därför är det viktigt att gränsen ligger markant högre för att undvika onödig administration. 

Gränsen på 75 tusen kronor kommer enstaka personer använda, men om man måste renovera badrummet, så ska man inte behöva säga upp städningen det året. 

Osäker om ditt RUT-avdrag räcker – kontakta oss så hjälper vi dig

Varför “jobbskatteavdrag”?

Alla partier tycker att man borde göra om hela skattesystemet. Senaste omgörningen gjordes i början av 90-talet. Då var Sverige en industrination, nu trettio år senare är Sverige en tjänstenation. 

Det flesta partier tycker systemet borde viktas om då t.ex inkomstbeskattningen är för stor andel av skatteintäkterna. Men det är svårt för partierna att mötas i dagens politiska landskap.

Lösningen blev att rätta till de värsta skevheterna, det som vi dag kallar jobbskatteavdragen samt RUT-avdraget.

Är det lönsamt för staten?

När Vardagsfrid bara levererade hemstädning så genomfördes en undersökning av redovisningen. 87% av omsättningen var lön enligt bokslut. Vid undersökningen hade alla lägre skatt än marginalskattsgränsen.

Vid försäljning av 1000kr betalas 500kr ink moms av kund, och 500kr ink moms av staten.

Vad får staten tillbaka för dessa 500kr?

Efter tjänsten utförts så uppstår kostnader och därmed skatteintäkter till staten.

  • -200kr i moms (800kr*1,25 i moms  = 1000kr)
  • -440kr i inkomstskatt och sociala avgifter betalades tillbaka för städlön inkl. arbetsledning enligt kollektivavtal.
  • -562kr i löneskatter som skapas månaden efter att ett RUT-avdrag på 500kr betalats ut*. 

*(1000kr – moms 200kr = 800kr  * varav 87% är lönekostnad * Sociala avgifter (31,5%) 219kr *30% inkomstskatt 143kr = 562. 

En räntabilitet på 12,4% på investerat kapital (RUT-pengen)

Är RUT lönsamt för samhället?

I städbranschen är RUT-avdraget väldigt lönsamt för staten då de flesta som får jobb går från utanförskap med socialbidrag och får sitt första jobb i Sverige. Svartjobb har nästan eliminerats i hemstädningssektorn. Det är också en stark integrationsmotor av kvinnor och män som träffar kollegor och gemensamt lär varandra om det nya landet. Så inom hemstäd blir det en stor och lönsam effekt för samhället

I andra branscher skulle RUT varit rent slöseri – t.ex på Ingenjörer, då det är en efterfrågad kompetens där arbetslösheten är låg.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp