<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Kontakta oss

Sturegatan 33A, 172 31 Sundbyberg

010 - 516 43 00

info@vardagsfrid.se

Öppettider:
Måndag - Torsdag: 08 - 17
Fredag: 08 - 16

Bli Kontaktad

Fakturaadress:
Vardagsfrid AB
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9451
105 69 Stockholm

Bokningar, schemaläggning, arbetsledning: 010-516 43 00

Organisationsnummer: 556882-6175

Bankgiro: 848-6714

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp