linkedin Vi skyddar dina personuppgifter – Så behandlar vi dina uppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

  • Övrigt
  • Read time: 4 minutes

Det är viktigt för oss på Vardagsfrid att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur, speciella önskemål om städning, ägande av fritidshus, orderhistorik, ärendehantering, fakturor etc.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Så behandlar vi dina uppgifter

Nedan beskriver vi hur och varför Vardagsfrid behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du t.ex. är kund, medarbetare eller representant för leverantör.

Situationer när Vardagsfrid behandlar dina personuppgifter

  • Om du beställer en RUT-berättigad tjänst kommer bolaget att använda dina uppgifter för leverans och RUT-administration till berörd myndighet.
  • Om du är aktiv kund med abonnemang kommer Vardagsfrid behandla dina uppgifter för timbank och hjälpa dig använda den rätt och ge dig information samt erbjudanden.
  • Om du är tidigare kund kommer vardagsfrid behålla kunddata, beställningshistorik och fakturor i enlighet med bokföringskraven på 7 år.
  • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av olika avdelningar på Vardagsfrid för att t.ex. för att kommunicera med dig.
  • Om du söker jobb hos Vardagsfrid kommer bolaget att behandla de uppgifter som du läm­nar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle administreras av leverantör med säte utanför EU, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder i enlighet med de lagar och regler som finns för EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal, så att leverantörerna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personupp­gifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Vardagsfrid.se.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp