linkedin Vardagsfrids växer +40% med lönsam integration | Vardagsfrid

Vardagsfrids växer +40% med lönsam integration

  • Nyhet
  • Read time: 4 minutes

Vardagsfrid bevisar igen att integration kan göras lönsamt. Bolaget växer med 40% till 35,14 msek (29,57msek) med lönsamhet. Vinsten ökar till 2,62% (-3,31%) i bokslutet april 2019 som nu ligger på Allabolag.se

Tillväxten har resulterat i utnämningen Mästargasell 2019 av Dagens Industri. Under året har ett mindre förvärv utförts med ca 2,5 FTE från organisationen HHNT utöver den organiska tillväxten.

vardagsfrid städhjälp

Vardagsfrid driver integrationsfrågor i alla led. I rekryteringsprocessen vill vi gärna lokalt hjälpa kommuner att flytta medborgare från socialbidrag till ett arbete med stor kunduppskattning och stolthet. I onboardingen förklarar vi hur avvikande svenskens tidsuppfattning är i ett globalt perspektiv, och man ökar sin möjligheter att vara framgångsrik genom att spegla kunden sätt att vara och klä sig. I arbetsledningen på svenska hjälper vi kollegorna att ta sig förbi språkbarriärerna. I schemaläggningen och medarbetarsamtal driver vi en tydlig agenda om svenska språkets vikt för framtiden. En referens från vardagsfrid handlar inte om städteknik – det handlar om hjärtat, engagemang, serviceförmåga och resultat.

Systematiska förbättringsarbetet har resulterat i nytt affärsystem som driftsattes november 2018. Administrations- och datakvalitetsprojekt har genomförst i samband med affärssystemsarbetet. Omorganisering och uppdatering av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförst för att möta kundernas krav på ett större bolag har genomförts och effekterna för detta syns i resultatet under våren.

Personalförmåner har införts med friskvårdbidrag samt SL-kort. I det fysiskt utmanande städuppdrag vi har, är en hållbar kropp är nyckeln för ett långt arbetsliv. Därför satsar vi på friskvård. SL-kortet är naturligt då vi undviker bilar och åker kollektivt mellan kunderna. Kostnadsmässigt vore bil ett bättre alternativ, men med vår miljöprofil och svanenmärkning väljer vi kollektivt resande. Då blir SL-kortet en naturlig förmån.

Bolagets VD, Torkel Kristoffers, har under våren tagit plats i ALMEGAS styrelse för Hemserviceföretagarna och kommer bidra att jobba med förbättrade arbetsförhållanden i branschen och att fler bolag ska ansluta sig till en kollektivavtalad miljö. Idagsläget är 290 bolag kollektivavtalanslutna, av branschens ca 10 000 företag.

”Jag och mina kollegor är väldigt glada över våra kunders intresse i varför en kollektivavtalad miljö är viktig i vår bransch samt att man tror och har tålamod att hjälpa vår jobbintegrationsresa. I varje möte och samtal med kund och kollegor på svenska minskar vi handfast tillsammans integrationsfriktionen. Våra kunder är med på resan och hjälper Sverige lösa integrationsutmaningen – samtal för samtal. Möte för möte. Tack för fjolåret.” säger Vardagsfrids VD och grundare Torkel Kristoffers.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp