linkedin Vardagsfrid Gasellföretag för andra året i rad

Vardagsfrid utsett till Gasellföretag två år i rad av Dagens industri

  • Nyhet
  • Read time: 2 minutes

Vardagsfrid AB utses 2017 till Gasellföretag av Dagens Industri för andra året i rad.

Alla medarbetares dagliga strävan för innanförskapet ger resultat. Vardagsfrid har på två av sina fem verksamhetsår fått utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri. Detta gör att vi lyckats skapa sysselsättning för ca 100 personer, varav majoriteten fått sitt första svenska arbete i Sverige, hos Vardagsfrid.

– Gasellpriset är en trevlig uppmuntran på vägen till vårt uppsatta mål att skapa innanförskap för 250 personer. Det är en teaminsats där varje städares kärlek till kundernas hem räknas för att få helheten att fungera.

Vardagsfrid har fortsatta tillväxtplaner och får kontinuerligt nya kunder.

Fakta om Gasellen:

Tidningen Dagens industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr

– minst tio anställda

– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

– sunda finanser

Källa

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp