<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Vardagsfrid byter system till Tengella

Vardagsfrid byter system till Tengella

Vardagsfrid byter system till Tengella

Som ett av Sveriges snabbast växande städbolag har Vardagsfrid valt att byta affärssystem till Tengella för verksamheten.

Vardagsfrids huvudsakliga verksamhet är hushållsnära RUT-tjänster, där snabba ändringar i scheman och bokningar ställer stora krav på systemet vi arbetar i. Systemet stödjer alla kärnkritiska processer för effektivisering och kontroll, från schemaläggning till fakturering och löneunderlag, samt även digitala kvalitetskontroller, avvikelsehantering, säljstöd m m.

Första fakturering sker i november och kommer ha en ny mall.

För oss är det ett bättre samlande system och en samtidigt mer kostnadseffektivt för vår kommande fas.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp