linkedin Vad är NPS och varför är det viktigt? | Vardagsfrid

Vad är NPS och varför är det viktigt för vardagsfrids kunder?

NPS - vad är de toch varför är det viktigt.

NPS (net promoter Score) är ett viktigt verktyg för vardagsfrid. När vi kan se hur våra tjänster möter dina förväntningar kan vi förbättra kundupplevelsen.

Vad är och hur beräknas NPS?

NPS ett mått på sannolikheten att kunder skulle rekommendera företagets tjänster till en vän eller kollega. NPS är ett globalt sätt att utföra undersökning på kundnöjdhet. För ett korrekt resultat på NPS:en gör företag undersökningen mot personer som nyligen använt tjänsten. I vissa branscher krävs det att undersökningen görs på kunder som använt tjänsten under en längre tidsperiod. NPS:en innehåller en kort fråga som besvaras på 15 sekunder för att säkerställa svarsfrekvensen.

“Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Vardagsfrid till en vän eller kollega?”

Kunden besvarar NPS:en med att sätta ett betyg på en skala från 0-10. 

 

  • 0 – 6 ses som negativt inställda eller kritiker.

Det är inte troligt att det skulle rekommendera. Detta kan bero på att de känner att tjänsten saknar något eller någon annan anledning. 

 

  • 7 – 8 räknas som neutrala. 

Det är lika stor sannolikhet att det skulle rekommendera som det är att det inte skulle göra det. 

 

  • 9 – 10 Dessa är det positivt inställda.

Ambassadörer för företaget det är troligt att det kommer rekommendera vardagsfrid till familj och vänner. 

 

Genom att ta de “positivt inställda” minus det “negativt inställda” får man fram resultatet. om andelen positivt inställda är mer än de negativa ger det ett slutresultat mellan 1 till 100. Skulle den negativa andelen vara högre ger det ett resultat på -1 till -100. NPS:en har en skala på -100 till +100. Med ett kommentarsfält ger det företaget extra ammunition för att förbättra det som saknas i tjänsten eller produkten. 


Ett bra resultat på NPS:en

NPS- ett bra resultat

Ett högt resultat på NPS:en ger oftast en stabil affär där de flesta kunder vill rekommendera företaget. För att få en uppfattning på vad som är ett bra NPS-värde kan man tänka att 30 är ett bra betyg, ett betyg på 40 är mycket bra och ligger betyget över 50 är det utmärkt. Att ha ett NPS-värde på 50 och över är det få företag som uppnår. Ett positivt resultat på NPS:en är något som det flesta företag strävar efter. För oss på vardagsfrid gäller samma. Vi ser dock NPS:en också som ett verktyg att kunna förbättra tjänsten ännu mer för din kundupplevelse. 

För en abonnemangstjänst som Vardagsfrid användes NPS:en för att mäta kundnöjdheten över tid. När samma kund lämnar betyg på nps:en flera gånger är det ett sätt för oss att se responsen på det åtgärder som vidtagits från tidigare betyg. Med NPS som verktyg får ledningen på vardagsfrid snabbt feedbacken och kan åtgärda det.

Öka din kundnöjdhet med hjälp av NPS:en 

Vardagsfrid utmanar alla kunder att söka efter “det lilla extra” som saknas för att det ska öka kundnöjdheten. På så sätt hjälps vi åt att öka kundupplevelsen för alla kunder. Vi jobbar aktivt med att åtgärda det problem som kommer in med NPS för att öka din kundnöjdhet.

kundnöjdhet med nps

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp