<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.
Stoicismens inflytande på städning

Stoicism och hemstädning: Hur en filosofisk rörelse kan främja en hälsosam hemmiljö

Zenon

Den filosofiska skolan stoicismen grundades av Zenon på 300-talet f.Kr. Stoicism är en filosofisk rörelse som uppstod i antikens Grekland och utvecklades under Romarriket. Stoicismen betonar etik, logik och fysik som de tre huvudområdena av filosofisk undersökning. Inom stoicism finns det fyra centrala ideér: dygdetiken, läran om kontrollens dikotomi, läran om att leva i enlighet med naturen och läran om omdömen. Även om stoicismen dog ut efter att kejsaren Konstantin den Store valde att konvertera till kristendomen kan man se att stoicismen har haft en betydande inverkan på västerländsk filosofi och kultur. Några av stoicismens läror har integrerats i moderna psykologiska behandlingsmetoder.

Kopplar man stoicismen och arbetet med städning kan man hitta möjliga samband som hemstädning har med stoicism. Det kan till exempel vara att stoicismen betonar vikten av att fokusera på det som är under ens kontroll, och att acceptera det som inte är det. När det gäller hemstädning kan man till exempel acceptera att det är ens ansvar att hålla sitt hem rent och organiserat, men samtidigt inse att man inte kan kontrollera alla faktorer som kan påverka hur rent hemmet är.

En annan stoisk inställning till hemstädning kan innebära att man inte blir upprörd eller irriterad över smutsiga eller oorganiserade ytor, utan istället tar ansvar för att rengöra dem på ett metodiskt och disciplinerat sätt. Att ha en sådan inställning kan hjälpa till att minska stress och oro över hemstädning, samtidigt som det kan främja ett hälsosamt och organiserat hemmiljö.

Stoicismen betonar vikten av att leva i enlighet med naturens ordning och att respektera naturens rytmer och cykler. Detta kan översättas till en inställning att hålla ditt hem rent och organiserat på ett sätt som är hälsosamt och hållbart för både människor och miljön. Att ha en sådan inställning kan hjälpa till att främja en känsla av samhörighet med naturen och ett ansvar för att ta hand om den. 

tempel of -1

Acceptera det som är utom ens kontroll

Att acceptera det som är utom din kontroll och fokusera på det som går att kontrollera är en viktig del av stoicismen. Exempel på ett stoiskt tänkande kan vara när man städar kan man stöta på situationer som är svårhanterade. Accepterar man detta och anpassar sig kan arbetet fortsätta på ett effektivt sätt. Detta kan också betyda att du fokuserar på att rengöra det som du faktiskt kan påverka, som till exempel din egen lägenhet eller hus.

Dygder och självförbättring 

En annan del av stoicismen är att sträva efter dygder som visdom, rättvisa, mod och måttlighet. I städbranschen innebär detta att man alltid försöker förbättra sina färdigheter och arbetsmetoder samt att man agerar rättvist och respektfullt mot både kunder och kollegor. Stoicismen betonar vikten av självförbättring och personlig utveckling. Inom hemstädning kan detta betyda att man strävar efter att göra ett bättre jobb med rengöring varje gång, reflekterar över sina egna styrkor och svagheter inom området, och försöker hitta nya sätt att göra det mer effektivt. Stoicismen och det dygdiga livets samband med hemstädning kan detta betyda att man utför rengöring med integritet och ärlighet, och att man strävar efter att göra det så effektivt och grundligt som möjligt, utan att fuska eller slarva.

Låt inte yttre omständigheter påverka ditt välbefinnande 

Stoicismen lär oss att vårt välbefinnande inte beror på externa faktorer utan på vår inställning till dem. I städbranschen kan detta innebära att man inte låter stressiga arbetsförhållanden eller oväntade händelser påverka ens humör och arbetsglädje. Att inte låta yttre omständigheter påverka ens sinnesstämning är en grundläggande princip inom stoicismen. Stoikerna menade att det är vår inställning till omständigheterna som avgör vår upplevelse av dem, och inte omständigheterna i sig själva. Inom städbranschen kan det finnas många faktorer som kan påverka ens sinnesstämning, såsom stressiga arbetsförhållanden eller oväntade händelser. Genom att tillämpa stoicismens lära om att inte låta yttre omständigheter påverka ens välbefinnande kan man lära sig att hantera dessa faktorer på ett mer effektivt sätt. Man kan försöka ha en positiv inställning till jobbet, även när det blir stressigt eller svårt, och fokusera på det man kan påverka snarare än det man inte kan påverka. Att tillämpa stoicismens principer kan också hjälpa till att öka arbetsglädjen och minska stressen.

pexels-tom-darby-6275901 (1)-1

Stoikernas principer 

För att jobba mot ett stoiskt tankesätt och levande finns det vissa delar stoikerna gör för att komma i rätt tankebanor.

  1. Träna mentala övningar för att förbättra motståndskraften: Stoicismen erbjuder en rad mentala övningar som kan hjälpa oss att hantera svårigheter och motgångar. Genom att träna på dessa övningar regelbundet kan man bli mer motståndskraftig mot stress och utmaningar i städbranschen.
  2. Lev i nuet och fokusera på uppgiften: Enligt stoicismen bör man fokusera på nuet och göra sitt bästa i varje situation. För en professionell städare innebär detta att man koncentrerar sig på uppgiften som utförs och inte låter tankarna vandra till framtiden eller det förflutna.
  3. Tänk långsiktigt och se helheten: Stoicismen uppmuntrar oss att se våra liv i ett större perspektiv och att agera i linje med våra långsiktiga mål och värderingar. Detta kan hjälpa professionella städare att planera och prioritera sitt arbete samt att känna en större mening och syfte med det de gör.

Vilka grekiska mytologiska figurer kan man koppla till stoicismen? 

pexels-engin-akyurt-5209729 (1)-1

Även om stoicismen inte direkt är kopplad till specifika mytologiska figurer, kan vissa aspekter av stoicismen kopplas till de grekiska mytologiska figurer eller koncept som kan bidra till att illustrera stoiska principer:

  1. Herakles (Herakles): Den grekiska hjälten Herakles är känd för sina tolv stordåd och hans osvikliga tålamod och uthållighet. Dessa egenskaper kan förknippas med stoicismens värderingar av mod och uthållighet inför motgångar.

  2. Odysseus (Odysseus): Den listige hjälten Odysseus, centralfigur i Homeros epos "Odysséen", kan också kopplas till stoicismens värderingar. Hans förmåga att behålla lugnet och fokusera på sitt mål trots frestelser och faror påminner om stoiska principer som självbehärskning och koncentration på det som är inom ens kontroll.

  3. Sisyfos (Sisyphus): Sisyfos är en tragisk figur som straffades av gudarna att evigt rulla en sten uppför ett berg, bara för att se den rulla ner igen. Hans situation kan liknas vid stoicismens lära om att acceptera det man inte kan kontrollera och att fokusera på det man kan göra, även om det kan kännas meningslöst.

  4. Atalanta: Atalanta är en grekisk hjältinna som bland annat är känd för sina snabbhet och sin skicklighet som jägare. Hennes självständighet och förmåga att övervinna svårigheter kan kopplas till stoicismens värderingar av självförbättring och strävan efter dygd.

  5. Prometeus (Prometheus): Titanen Prometeus stal elden från gudarna och gav den till människorna. Han är en symbol för visdom och uppoffring, vilket kan associeras med stoicismens betoning av visdom som en av de centrala dygderna.

  6. Guden Zevs (Zeus): Zeus var den högsta guden i den grekiska mytologin och härskade över himlen och jorden. Stoikerna såg ofta Zeus som en symbol för världsordningen och den rationella principen som styr universum, kallad logos. Zeus var gud över himmel och åska i den grekiska mytologin och var den högsta guden i den grekiska pantheon. Eftersom stoicismen betonar vikten av att acceptera det som inte är under ens kontroll, kan man tänka sig att Zeus skulle passa in väl i en stoisk inställning. Dessutom var Zeus också förknippad med rättvisa och moralisk ordning, vilket kan ha likheter med stoicismens betoning på dygder som rättvisa, självbehärskning och visdom.
Fler nyheter

Kalk- och fläckfria duschväggar

Städa badrum – följ vår checklista

Topp 7 sätt att städa bort katthår

Städa rummet - steg för steg

Hur tar man bort fläckar?

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år