<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Sinner Circle

Sinner Circle

Sinner Circle

 

Vilken rengöringsprodukt fungerar i din vardag?

Att hitta ett rengöringsmedel som fungerar bra för hemstädning och samt inte påverkar miljön alldeles för mycket är svårt. Det flesta rengöringsmedel som finns att köpa i affärerna kan fungera bra speciellt om den används på rätt sätt.  I köket är det viktigt att använda ett rengöringsmedel som har ett högt PH-värde ett basiskt rengöringsmedel med andra ord. För badrummet blir det viktigt att använda ett rengöringsmedel som är surt ett med lågt PH-värde. 

Herbert Sinner som arbetade på rengöringsmedel-tillverkaren Henkel drev en forskning under 50-talet. I denna forskning kom man fram till att effekten rengöringsmedlet har byggs på 4 principer.

Dessa 4 principer är mekanisk rengöring, temperatur, verkanstid och styrkan på rengöringskemikalier som används. Det fyra principerna är alltid i specifika proportioner till varandra och influerar varandra till hur det ska verka på smutsen. Med Sinner circle kom man fram till att det är möjligt att minska på en av det fyra principerna och öka det andra men ändå nå samma effekt.

Genom att applicera metoden av Sinner Cricle till produkter som finns i hemmet kan även dem bli till rengöringsprodukter. Genom att använda rätt sort produkt till rätt sorts fläck samt låta det verka i den tiden som det behövs.

sinner-circle-bikarbonat-e1651492097493-800x305-1

Produkt i hemmet för fettfläckar 

Om vi börjar med att titta på bikarbonat (natriumvätekarbonat) så är detta en alkalisk produkt som löser sig i vatten. Alla basiska ämnen har fettlösande egenskaper vilket ofta är en egenskap man söker i ett rengöringsmedel. I fallet bikarbonat så rekommenderas det ofta att man använder blandar bikarbonat med lite vatten till en pasta, vilket gör att saltkristallerna i sig kan fungera som slipmedel och förstärka även den mekaniska rengöringen enligt Sinners cirkel.

En annan egenskap som bikarbonat har är att det är reaktivt, det innebär att om man har det på en fläck kan det ibland reagera och i förening med föroreningen bli till något annat som är lättare eller i vissa fall ännu svårare att ta bort.

bikarbonat I pulverform kan det fungera som en absorbent. Dessa egenskaper gör att man får 4 chanser att lyckas, har man ingen aning om vad man har för förorening så skulle även jag testa bikarbonat.

sinner-circle-attika--800x370-1

Ta bort kalk 

Ättika (etansyra), som är en annan hushållsprodukt som också brukar rekommenderas är till skillnad från bikarbonaten sur, en syra löser i viss mån också fett men inte lika effektivt som baser, däremot reagerar den sura produkten med kalk och kan hjälpa till att ta bort kalkavlagringar som ibland ligger som en hinna över den smuts du vill ta bort.

På vilka fläckar fungerar bikarbonat eller ättika? 

För att det flesta rengöringsmedel ska fungera krävs det att föroreningen är polär. Du kommer märka det genom att dina vanliga rengöringsmedel inte fungerar då fungerar inte heller ättika eller bikarbonat, det kan vara fläckar såsom stearin eller tjära.

Blandningen av bikarbonat och ättika sägs vara effektivt men sanning är att det tar ut varandra. Vad som däremot kan fungera är att använda dem efter varandra eftersom de har olika egenskaper. Exempel är rengöring av glasväggar i duschen som du genom att först använda bikarbonat tar bort tvålrester för att sedan få bort kalk med ättika.

sinner-circle-dofborttagning-scaled-e1651492816491-800x501-1

Använda till doftborttagning

De flesta doftämnen som finns är lösta i fett eller är i sig själva antingen sura eller alkaliska. Därför fungerar det att till exempel ha bikarbonat i de illaluktande skorna eller att ställa in en skål med ättika i mikron eller kylen som får dunsta och därmed reagera med doftämnena och därmed ta bort doft.

Ugnsrengöring  

Ett exempel som underlättar att förstå sinner circle är när det är dags att rengöra ugnen. De allra flesta rengöringsprodukterna för att rengöra ugnen har tydliga anvisningar på hur det ska användas. Där första delen handlar om produkten som används detta kan kopplas till styrkan på rengöringsmedlet. Denna ska sedan få verka i en viss tid och på en viss temperatur som är två andra delar av Sinner circle. Det brukar även stå i anvisningen hur det ska torkas bort efter det har fått stå och verka. Där kommer den mekaniska delen in av Sinner circle.

Miljövänligt

En vanlig tanke när man använder sig av produkter som finns i hemmet för bakning eller matlagning är att det är miljövänliga vid städning. Men bara för att produkterna används i köket är det inte en garanti för att de också är miljövänliga, visste du till exempel att ättika har e-nr E260 och Bikarbonat E500. Större utsläpp av både ättika och bikarbonat ska faktiskt anmälas till vattenreningsverket om de kommer ut i avloppet. Dock är användandet i hemmet så begränsat så nivåerna inte uppnås.

Den fördelen är att det är produkter de flesta har hemma men de produkter som är anpassade för rengöring i de flesta fall är mer potenta och minst lika miljövänliga. Nästa gång du letar efter en mirakelprodukt för att ta bort en fettfläck är att testa med vanligt diskmedel. Det är med ättika och bikarbonat som med annat, beskrivs någonting som en mirakelprodukt är det ofta för bra för att vara sant.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp