Säkerhetsrutiner

  • Nyhet
  • Read time: 3 minutes

Vår organisation styrs av värdeorden Säkerhet, Ansvar och Kvalitet.

Bra nyckelrutiner är A och O för att få förtroende från kund, och vi har valt att arbeta med Stöldskyddsföreningens Nyckelrutiner.

Inte bara för kundens skull, utan även för medarbetarens säkerhet.

Vår process består av följande

Personalkontroll:

  • Utdrag ur polisens belastningsregister för all personal. Kund och medarbetare ska veta att alla är kontrollerade och schyssta.
  • Sekretessavtal tecknas med all personal. Dels för kundens integritet, men även för personalens säkerhet när dom arbetar ensamma hos kund.
  • All personal bär företagskläder och ID-kort

Nyckelhantering:

  • Våra säkerhetsrutiner säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen).
  • Alla nycklar hanteras anonymiserat och kodat enligt SSFs riktlinjer. Inga kunduppgifter finns i närheten av nycklarna.

När vi hanterar nyckeln utifrån våra rutiner kan vi ta ansvar för säkerheten i uppdraget. Andra lösningar som kunden föreslår kan vi inte ansvara för pga risk med tredje parts inblandning i olåsta miljöer. Detta är vi väldigt tydliga med i våra allmänna villkor.

Det är en vanlig fråga från kund och de stora aktörernas säkerhetsrutiner fungerar på samma sätt.

/Torkel Kristoffers, VD, Vardagsfrid

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp