linkedin Säkerhetsrutiner | Vardagsfrid

Säkerhetsrutiner

  • Nyhet
  • Read time: 3 minutes

Vår organisation styrs av värdeorden Säkerhet, Ansvar och Kvalitet.

Bra nyckelrutiner är A och O för att få förtroende från kund, och vi har valt att arbeta med Stöldskyddsföreningens Nyckelrutiner.

Inte bara för kundens skull, utan även för medarbetarens säkerhet.

Vår process består av följande:

Personalkontroll:

  • Utdrag ur polisens belastningsregister för all personal. Kund och medarbetare ska veta att alla är kontrollerade och schyssta.
  • Sekretessavtal tecknas med all personal. Dels för kundens integritet, men även för personalens säkerhet när dom arbetar ensamma hos kund.
  • All personal bär företagskläder och ID-kort

Nyckelhantering:

  • Våra säkerhetsrutiner säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen).
  • Alla nycklar hanteras anonymiserat och kodat enligt SSFs riktlinjer. Inga kunduppgifter finns i närheten av nycklarna.

När vi hanterar nyckeln utifrån våra rutiner kan vi ta ansvar för säkerheten i uppdraget. Andra lösningar som kunden föreslår kan vi inte ansvara för pga risk med tredje parts inblandning i olåsta miljöer. Detta är vi väldigt tydliga med i våra allmänna villkor.

Det är en vanlig fråga från kund och de stora aktörernas säkerhetsrutiner fungerar på samma sätt.

/Torkel Kristoffers, VD, Vardagsfrid

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp