linkedin RUT 2020 - tillväxt i pandemins fotspår | Vardagsfrid

Tillväxt i pandemins fotspår

Tillväxt i RUT-sektorn 2020

RUT växer i pandemins spår

RUT-året domineras av pandemin. Efter en hård inbromsning i april från tillväxt så stabiliserades en ny lägre nivå.

Höstens till en början låga smittspridning korrelerades med en långsam återhämtning.  Flera månader låg under tidigare års RUT-användning. Men fler personer använde RUT och beställde enstaka uppdrag vilket dominerade nykundsbearbetningen under hösten.

I December hade RUT-branschen återhämtat sig till fjolårets nivåer. Kunskap om viruset och vikten av hygienteknisk städning med jämna mellanrum ligger bakom delar av det och såklart att vaccinet är på väg.

Källa:Rutbarometern

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp