<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

RUT fyller 10 år

RUT fyller 10 år

RUT fyller 10 år

 

Den 1 juli 2007 införde Alliansen RUT-avdraget. Framförallt Centerns partiledare Maud Olofsson pratade varmt om behovet av avlastning i hemmen genom att kunna köpa professionella tjänster för ett halverat pris genom ett rutavdrag.

RUT-avdraget styr mot en sektor som tidgare hade mycket svartjobb med uteblivna skatteintäkter. Typen av ”enkelt arbete” gör det enkelt att gå från socialbidrag till sysselsättning om man har servicekänsla och vilja att jobba.

Vardagsfrid är en stolt del av denna resa. Man uppskattade att ca 150 000 hushåll köpte städning svart.  Efter 10 år med RUT handlar över 700 000 hushåll städtjänster vitt. RUT-branschen har gått från en pigstämlad sektor till en uppskattad proffessionell tjänstegren med yrkesstolthet. 2016 sysselsätter branschen ca 16 000 heltidsanställningar. Då branschen präglas av deltidsanställningar har långt över 20 000 personer sin huvudsakliga inkomst via branschens aktörer som kunder uppskattar och betalar för.

I våras arbetade samtliga medarbetare fram Vardagsfrids nya värdeord, Respekt – Ansvar – Kvalitet. Vi är tillsamman stolta över varandra på firman vilket återspeglas i de värdeord som medarbetarna vill ska prägla vår verksamhet.

Vi önskar alla våra kunder en fortsatt avlastning i hemmen, och våra kollegor fler uppdrag för en lovande framtid.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp