linkedin Positiva delar med städning | Vardagsfrid

Positiva delar med städning

posetiva delar med städning

Ett rent hem kräver städning dock behövs det en hel del energi för att utföra städningen samtidigt som slutresultatet gör en lugn och lycklig. Viktiga delar att ha med sig i städningen är vad som händer med oss när vi städar och är i ett rent hem. Det finns en hel del studier kring just sambandet mellan städning och hälsan. 

Bra för hälsan 

bra för hälsan

I en studie som utfördes kunde de se att Hjärt- & kärlsjukdomar var ett mindre problem i ett städat hem än ett ostädat hem. Då det i det städade hemmet hade en högre nivå av fysisk aktivitet. Det framkommer dock inte i studien om det var så att dem städade mer. Eller om det faktiskt handlade om att ett städat hem ledde till att man fick en push till fysisk aktivitet. Det kanske inte är någon nyhet att det bakteriefyllda hemmet leder till fysisk ohälsa. På samma sätt som att att se de bakteriefyllda hemmet som ohälsosamt, kan det kliniskt rena hemmet leda till att lättare få allergier mot damm exempelvis. Det är dock bra att veta att det röriga hemmet som blir mindre rörigt kan leda till bra psykisk hälsa.

Studie från 2010 

Denna studie är lite utdaterad men är fortfarande intressant att ta del av informationen. Denna studie var en lingvistisk analys på ungefär 60 deltagare. Detta var par män och kvinnor som bodde ihop. Det dem skulle göra var att beskriva sitt hem. De som beskrev sitt hem som rörigt eller som hade mycket ofärdiga projekt hade en större chans att vara deprimerade, trötta och stressade. För att denna studie skulle vara rättvis behövde det isolera bort hur relationen i sig var och andra aspekter som kunde påverka. Men med detta kunde det se ett samband att det var lättare att hamna i depression eller vara stressad och trött i det stökiga eller röriga hemmet.

Amerikansk enkätstudie

posetiva delar med städnign

Denna studie visade på att folk som bäddar sängen varje morgonen har en 19% större chans att ha en god natts sömn. 75% som hade bytt lakan till rena kunde ge ett svar på att det hade haft en god natts sömn. 

Folk i en mer städad miljö

Posetiva delar, städad miljö

Denna studie analyserade folk som befanns sig i en mer städad kontorsmiljö jämfört med folk i en stökig och rörig kontorsmiljö. De som befanns sig i den mer städade miljön kunde vara mer generösa och hade oftast bättre matvanor. För att komma fram till detta hade det alltså gjort en studie i kontorsmiljö en stökig och en städad. Det som kom fram utav studien var att de befann sig i den rena miljön var det större chans att det skulle ge belöningen till välgörenhet än att ta den själv. Dessa människor hade också istället för att ta en chokladkaka valt ett äpple istället att äta efter avslutet test i den städade miljö.

Runt denna studie kan man spekulera kring svaren varför det blir som det blir. Att fokusera i en städad miljö är lättare än i den stökiga eller röriga miljö. Därför kan det bli lättare att gå ut från sig själv och tänka på hur det är för andra. Detta kan också dras till hur du värderar dig själv och i den städade miljön är det lättare att tänka du är värd något när det är städat. Den stökiga miljön gör det lättare att “gömma sig” i det stökiga. I den stökiga miljön blir det lättare att tänka att det inte är någon som märker det du gör. Rörigheten syns mindre i den stökiga miljön och i den städade märks det mer om det missas något.

 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp