<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Pigan RUT som blev folkkär

Pigan RUT som blev folkkär

Pigan RUT som blev folkkär

 
 

Antalet användare av rutavdraget ökade med 8%. Omsättningen på RUT ökade med 9%. Pigdebatten lyser med sin frånvaro när nu ca 1 miljon svenskar använder RUT årligen. Då det bara är rika personer som använder RUT så har vi nu 1 miljon rika människor i landet.

Vi som bor i verkligheten ser att RUT-jobb ersätter A-kassor och Socialbidrag. Bidragsberoende byts mot en lönearbetande frihet. Att snitttiden för att få en anställning som utrikesfödd minskar med RUT.

RUT-tjänster erbjuder en bättre arbetsmiljö än t.ex ett stressigt jobb på kommunala hemtjänsten. Färre arbetsskador och mindre smutsigt än många andra jobb med högre status. Lättare att se värdet av sitt jobb i kundens ögon när man möts i dörren, än att jobba i ICA-butik med likvärdig lön.

RUT-reformen är bra i och med att den inriktade sig en marknad med svartjobb. Numer är det sällan en ny kund kommer till oss från ”privat lösning”. Det har RUT tagit hand om.

Det är fortfarande låg andel svenskfödda ute hos kund, och värdet RUT-företagen gör för integrationen i Sverige är väldigt högt. De flesta Vardagsfrid rekryterar får sitt första arbete i Sverige genom oss.

 

Olika län växer eller minskar inom RUT. Jämtland ökar med 20% och grannlänen växer snabbt också. Större tätorter var tidiga och har större genomslag i användande.

M/KD-budgeten styr landet med ökad RUT under 2019. Men osäker regeringsframtid kan ändra detta snabbt, vilket ökar risken för RUT-företagens investeringar. En bred långsiktig politisk förankring på riktning och omfattning skulle göra att Vardagsfrid kan anställa fler personer och öppna upp fler affärsområden som skapar förbättrad integration.

Under hösten bjöd Vardagsfrid in samtliga partier att lära sig om vår och branschens utmaningar. Det är nyanser att skillnader mellan partierna förutom de två ytterkantspartierna.

Låt nu RUT ligga still eller kom gränsöverskridande överens så vi vet hur vi ska skapa jobb och investera på rätt sätt för Sverige.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp