linkedin Arbetsförmedlingen på jakt efter bidragsbrott | Vardagsfrid

Arbetsförmedlingen på jakt efter bidragsbrott – hurra!

  • Nyhet
  • Read time: 4 minutes

Nystartsjobb är en bra åtgärd för att sätta människor i arbete. Dessa människor står en bit från arbetsmarknaden och behöver lite extra coaching och ledarskap i början. En bra matchning av kandidat och bolag med kraft att introducera och coacha på rätt sätt, eliminerar socialbidrag och är bra för Sverige.

Även Vardagsfrid arbetar med nystartsjobb, ca 0,5-2% av de anställda har nystartsjobb och man får sänkta skattekostnader för denna kollegas lön. Dessa kostnadsbesparingar äts ofta upp i början av extra utbildning administration och operativt stöd som t.ex språkförbistringar, hitta i lokaltrafik, använda GPS i telefon, utföra rutinen enligt beskrivning, hantera introduktion etc. En normal introduktion tar en vecka för att nå fakturerbar kvalitet, medan en nystartsjobbare kan ta 2-6 veckor att nå produktionsklar kvalitet, eller att personen kan användas i begränsad omfattning t.ex som andra person – men inte egna uppdrag. Nystartsbidraget omprövas löpande och har ett sista datum.

Detta är en del av vårt samhällsuppdrag – att flytta medmänniskor från utanförskapets bidragsberoende till en inkluderande arbetsplats med andra talangfulla kollegor.

Som bidraget är uppbyggt är det så det ska göras – få folk i riktiga jobb.

Nu till problemet.

Bidragsfuskande bolag rapporterar felaktiga löner till staten utan att det ens finns en arbetsplats. Inga eller mindre löner betalas ut till den som har nystartsjobb.

Vi på vardagsfrid anser att fler kontroller måste utföras i alla verksamheter som involverar statliga pengar. Allt från nystartsjobb, RUT, Moms, arbetsgivaravgifter etc måste enkelt och maskinellt kunna bekräftas av staten. Detta för att säkerställa att statens finanser går till rätt sak.

Därför välkomnar vi regeringens lagrådsremiss att Arbetsförmedlingen ska begära in uppgifter från bank för att bekräfta att lön verkligen betalats ut. Lagändringen föreslås börja gälla redan 1 juli i år vilket är positivt!

Alla dessa kontroller blir såklart lite jobbiga, men trycker bort bidragsfuskande individer och bolag från våra gemensamma pengar och möjliggör för riktiga företag att vara konkurrenskraftiga.

Vi tycker självklart att alla myndigheter, bolag och medborgare samvetsgrant ska samverka för varsam hantering av våra pengar.

Ett annat område som behöver granskning är kategorin ”vänligt försökande, men misslyckat anställningsbara”. Men det får ni läsa om i ett separat blogginlägg.

vardagsfrid städhjälp

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp