linkedin Lokalvård - Branschrapporten 2022 | Vardagsfrid

Lokalvård - Branschrapporten 2022

Branschrapporten - lokalvård 2022

Branschrapport för lokalvård

Efter en inbromsning 2020 av branschen som omfattar Facility manager, städ- och hemserviceföretag har det återigen börjat bli en växande bransch. mellan 2019 och 2020 minskade omsättningen med en procent. Det preliminära siffrorna under 2021 pekar på att omsättningen ökade tre procent.

Sammantaget består branschen av 3 643 företag. Andelen stora företag, med minst 250 anställda, uppgick till 20 stycken, eller 0,6 procent av företagen i branschen.

Omsättning i branschen

Branschrapporten - omsättning

Almega Serviceföretagen startade 2009 en bevakning på branschens samlade omsättning och den har ökat årligen. Pandemin bromsade upp tillväxten med omkring en procent jämfört med 2019. Tidigt tillgängliga årsredovisningar visar på att 2021 ökade omsättningen igen, medlemsundersökningar visar på att 2022 också har en stark utveckling. 

Personalkostnadernas andel av omsättning

Branschens personalkostnadernas andel av omsättningen låg 2019 på 59% och ökade till 62% under 2020.

Omsättningen minskade något mindre än antalet anställda så omsättningen per anställd ökade; till 670 tkr från 667 tkr året innan.

Branschens anställda

branschrapporten - anställda

Hur effektivt ett företag nyttjar personalresurserna eller hur bra de är på att ta betalt ger ett mått på nettoomsättning per anställd. 2020 minskade både antalet anställda och omsättningen i branschen. Dock var minskningen av omsättningen något mindre än anställda vilket resulterar i att omsättningen per anställd till 670 tkr från tidigare år 667 tkr 2019. 

När det kommer till omsättning per anställd på Vardagsfrid är inte det vårt viktigaste mål, det viktigaste är vårt arbete med integrationen. Att vara det första riktiga jobbet för utlandsfödda är stort och bör tas på största allvar. Att se till att våra medarbetare mår bra och får möjlighet att gå kurser i svenska samtidigt ha ett arbete att gå till är viktigt. Genom att köpa kollektivavtalad lokalvård kan företag vara med och hjälpa integrationen framåt. På vardagsfrid finns många olika nationaliteter och det pratas 37 olika språk. Samtalen som startas hos oss börjar alltid på svenska. På Vardagsfrid arbetsleder vi på svenska och engelska, detta hjälper oss att förena och fastställa en god och säker arbetsmiljö. 

 

Lönsamhet inom branschen

branschrapporten lönsamhet

Även om omsättning var minskad genom pandemin stärktes lönsamheten under 2020. beroende på hur man kollar på rörelseresultat kan det bli en relativt stor skillnad. Två sätt som är räknade på i branschrapporten är EBIT (earnings before interest and taxes) och EBITDA ( Earnings before interest and taxes, depreciation and Amortization) skillnaden blir om man räknar före eller efter avskrivningar och amorteringar. Mellan det två sätten blir det en hyfsat stor skillnad. Kollar man på EBIT som rörelsemarginalen låg den på 5,3% 2019 och ökade till 6,0%. kollar man istället på EBITDA, ökade det till 7,2 procent från 6,6 procent.

Siffrorna från de tillgängliga årsredovisningarna för 2021 visar att lönsamheten fortsatte att stärkas.

Vinstmarginalen, resultatet efter finansiella poster, ökade till 6,3 procent från 4,9 procent och nettomarginalen ökade till 3,8 procent från 2,8 procent året innan. Samtliga lönsamhetsmått förbättrades alltså under 2020. Samtidigt visar siffrorna från de tillgängliga årsredovisningarna för 2021 att lönsamheten fortsatte att stärkas. Dessutom visar en medlemsundersökning att företagen tror att lönsamheten fortsätter att förbättras även under 2022.

Ladda ner hela branschrapporten genom att fylla i formuläret nedan.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp