<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Logofail på Vardagsfrid och hur du undviker det

Logofail på Vardagsfrid och hur du undviker det

Logofail på Vardagsfrid och hur du undviker det

Efter 8 år ser man att logotypen har “kroppsdelar” i sig

Det finns ett ögonblick för varje ledningsgrupp / styrgrupp där man måste blotta sjuka sida för att undvika katastrof med nya loggan.

OGC, Locum och många andra har alla haft ett “moment” när någon skulle ha sagt det som borde sagts. Ingen rummet hade där mod att blotta sig vad man såg. Men att man såg det råder ingen tvekan om.

Logofail på Vardagsfrid och hur du undviker det

Nåväl – Nyligen hade Vardagsfrid ett möte om en nya logga. Skillnaden var att vi vågade prata om det. 

Ursprungsloggan “trädet med kunden i mitten och Vardagsfrids tjänster som blad har en fin tanke”, men var lite plottrig och otydlig. När man printade trädet stort, kunde man se en clown som sträcker ut tungan. Den vetskapen har vi haft i flera år, men det var ok.

Vi tänkte lätta upp loggan och göra den mer modern, men vårda arvet. Så vi förstorade ett blad. Plötsligt ser vi att varje blad liknar en viss kroppsdel. Det tog oss nästan 8 år att se de sakerna i loggan. 

I just detta ögonblick är det otroligt viktigt att blotta sig för ledningsgruppen och säga – “ser ni vad min sjuka hjärna ser”. Ett sätt att undvika logotypdrama är att alltid ställa frågan till styrgruppen:

 

“Grundregeln vid design är att undvika galenheter och snuskigheter. Vad ser ni för perverst i denna bild?”

 

Då har ni rivit av det plåstret och undvikit dramat och i värsta fall enorma kostnader att göra om det dyra fysiska profileringsarbetet.  

Vad gjorde vi då? Jo, vi backade förslaget och landade i följande blad som kommer lanseras under sommaren 2020.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp