linkedin Få det du vill – på skottårsdagen | Vardagsfrid

Få det du vill – på skottårsdagen

  • Nyhet
  • Read time: 4 minutes
vardagsfrid städhjälp

Den gamla traditionen att kvinnorna får fria på skottårsdagen uppstod i de borgeliga salongerna i 1800-talets England. En gång vart fjärde år fick kvinnorna gå mot normen och fria.

Det vart populärt och det sägs till och med att mannen fick böter och ge handskar till kvinnan som nekats. Men hur många kvinnor som friade, är höljt i dunkel. Än idag kommer skottårsdagen på lördagen 29 februari, vara mer flitig än en vanlig lördag.

En vanlig fallgrop för att gå kärleken att blomstra är vanliga vardagsbekymmer och att man stör sig på varandras egenheter. Det kan vara att man gör saker på ett visst sätt, prioriterar på olika sätt eller står en bit från varandra värdegrundsmässigt.

Kärleken är starkast av allt – och för att låta den flöda kan man ta bort några av störmomenten. T.ex städning, tvätt och andra hushållssysslor. Kan man inte enas om vems kvalitetsnorm som ska gälla, kan man ta hjälp för att få det mer jämnställt.

På Vardagsfrid firar vi jämställdheten – att ca 15-24% (varierande över åren) av städspecialisterna är män, men med målet att ha 30% av det icke normativa könet. Stora delar av HBTQ-spektrumet representeras hos kollegorna och kunder. Ett +10-tal religioner är representerade inklusive ateister. Vi jobbar ihop och skapar värme hos våra kunder.

Oavsett vem du är – så ska inte normer stå i vägen för att vara sig själv och fånga sin kärlek.

På fredag friar du – oavsett hur du definierar dig inom HBTQ-spektrumet, kvinna eller man.

vardagsfrid städhjälp

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp