linkedin Corona: Vardagsfrids löpande uppdatering | Vardagsfrid

Corona: Vardagsfrids löpande uppdatering

 • Nyhet
 • Read time: 14 minutes

Uppdaterat 2020-03-17

Corona: VD:n har ordet 

En sammanställning av hur vi bedömer läget idag utifrån att vår städning av hygientekniska miljöer.

Förståndig riskhantering
Vardagsfrid är van med hygienteknisk städning. Bolaget följer följande källor:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska riskspridningen och tar in statistik för att förstå omfattningen.
 • CDC (Centers for Disease Control and Prevention) är USA:s nationella folkhälsomyndighet.
 • WHO – världshälsoorganisationen.

Folkhälsomyndigheten
FHM uppdaterar i realtid kunskapen om viruset på sin hemsida. Två punkter är viktiga nog att lyfta ut:
”Smittar covid-19 under inkubationstiden?

Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Hur sjuk blir man av covid-19?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.”

Städarens smittorisk är lägre än rikssnittet
Städaren har ett ensamarbete, så vi har låg exponering mot personer jmf med snittet. De flesta har inte släkt i Sverige och en mindre kontaktkrets än de som är födda i Sverige. En städare träffar vanligvis 1-3 kunder per vecka och har hög vana av hygienmiljöer.

Desinfektering av hem och kontor
Från slutet av nästa vecka, erbjuder Vardagsfrid elektrostatisk desinficering med full eliminering av bakterier, virus, svamp och sporer inom 2 min. Desinfiseringsvätskan sprids ut i ett elektrostatiskt moln som kommer åt alla skrymslen och vrår. Metoden är aerosolfri och fri från karenstid.

Kontakta info@vardagsfrid.se, 010-516 43 00 för bokning.

Elektrostatisk desinficering

Uppdatering Coronavirus 2020-03-12.

Vardagsfrid städar som vanligt men har vidtagit följande åtgärder:

Leverans:

 • Är kund sjuk, städar vi ej (som vanligt).
 • Är kund frisk och är hemma, städar vi som vanligt. Vi anpassar städningen till familjens schema.
 • Vi tar inte i hand med kund, utan hälsar på avstånd.

Städningen

 • Städningen utförs ensam hos nästan alla kunder. Städaren är alltså ensam nästan hela arbetsveckan vilket ger en låg exponering mot virus.
 • Vi tvättar och spritar oss mellan kunderna.
 • Regelbunden spritning av nycklar.
 • Vi använder plasthandskar och rena dukar hos kund.
 • Tvätt av dukar – säkerställ att du tvättar dukarna utan sköljmedel mellan varje städning. Dukarna tål 90 graders tvätt.
 • Strukturerad våttorkning enligt Vardagsfrids rutiner, minskar hushållets preventiva exponering mot viruset.

Åtgärder Personal

 • Möten med fler än 5 deltagare hålls digitalt eller avbokas. Samtliga teammöten utförs digitalt eller avbokas.
 • Slopad karensdag gör att vi stannar hemma även vid mild symtom.
 • För att minska spridningens framfart kan all kontorspersonal som kan, jobba från hemmet.
 • Vardagsfrid arbetar med digitala system vilket möjliggör mobilt arbete.
 • Kunder erbjuds digitala möten via Hangout, Facetime eller whatsapp.
 • SL-trafiken:
 • SL har rekordlåga passagerarantal just nu.
 • Våra kollegor reser oftast i mot strömmen och utanför rusningstrafik. Vi anländer oftast hos kund när rusningstrafiken ska börja vilket minskar vår exponering.

Information om Vardagsfrids policy gällande Coronaviruset 2020-03-04

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin riskbedömning för utbrott i Sverige till måttlig. Vardagsfrid värnar om medarbetare och kunders hälsa och har p.g.a. rådande situation och utifrån en försiktighetsprincip fattat beslut att;

För medarbetare:

 • De medarbetare som befunnit eller befinner sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut (2020-03-04 Iran, fastlands-Kina, Sydkorea och följande regioner i Norra Italien: Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto) ska stanna hemma från sin arbetsplats två veckor efter hemkomst från sin resa.
 • Vardagsfrid avråder från privata resor till ovan riskområden samt till eventuellt utökat riskområde.

För kunder:

 • Hos kunder som visar symptom och har testat positivt kommer Vardagsfrid ej utföra städning. Vardagsfrid ber kunden följa de instruktioner som ges av smittskyddsläkare/smittskyddsinstitutet och kontakta Vardagsfrid när smittskyddsläkare/smittskyddsinstitutet anser att det inte finns någon risk att smittas i kundens hem. Först då kommer Vardagsfrid att återuppta städningen hos kunden.
 • Generellt när det gäller sjukdom hos kunden utför Vardagsfrid inte städning hos kunder som behöver vistas i hemmet p.g.a. smittorisk.

Vardagsfrid följer utvecklingen
Vardagsfrids ledningsgrupp följer utvecklingen av Coronaviruset och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer.

 

Hur skiljer jag på Corona och vanlig snuva?
Symptomskillnad i Corona, förkylning och vanlig säsongsinfluensa beskrivs av CDC och WHO

vardagsfrid städhjälp

Statistik
Realtidsmätning av spridningen i Sverige hittar ni på C19.se.

vardagsfrid städhjälp

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp