linkedin Läs bokslut 2020/2021 för Vardagsfrid | Vardagsfrid

Bokslut 2020/2021

Bokslut 2020/2021

  • Nyhet
  • Read time: 3 minutes

Vardagsfrids bokslut 2021/04/30 landade på 34,9MSEK (-1,8MSEK) med ett resultat på -0,26MSEK var väntat givet pandemin. Under början av året kunde bolaget rädda fem medarbetare från utvisning tack vare ett solidariskt räddningspaket vilket ses som den stora vinsten för vardagsfrid. 

Bolaget uppmärksammades i media för det transparenta och solidariska räddningspaketet som genomfördes. Effekten av, att i samråd  med medarbetare, fack och kunder, genomföra alla förändringar blev bland annat att fem kollegor undvek utvisning pga covid. Samtliga kollegor erbjöds stanna kvar på bolaget. 

Vardagsfrid hade redan vid räkenskapsårets start drabbats hårt av Covid19 och den mångåriga tillväxten avbröts. Året har präglats att stor arbetsbelastning som en följd av sjukskrivningar från kund och medarbetare under året.

Från bottennotering i Maj 2020 har bolaget återhämtat sig. Bolaget omorganiserade sig, förbättrade driftprocesserna, utbildade städare i dessa rutiner och slog samman Kontorsfrid med Vardagsfrid. I årets slut köptes även konkursboet Superior Services som utbildades i Vardagsfrids värderingar, processer och rutiner. Vardagsfrid vann utmärkelsen “Rekommenderat Företag” på RECO.se för kvalitetsarbetet mot kund. 

Under våren kom återhämtningen vilket resulterade i ett rimligt resultat givet förutsättningarna.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp