<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Att ta ansvar

Att ta ansvar

Att ta ansvar

 

En medarbetare på kontoret gjorde ett stort misstag som i slutändan kostade oss stora belopp. Det är irrelevant vad som hände och varför.

Det viktiga är hur vi, som organisation, lär oss undvika samma situation.

Hos oss på Vardagsfrid är det viktigt att erkänna ett fel, ta ansvar, tillsammans reda ut situationen och sen tillsammans rätta processen så den blir bättre nästa gång. Då vänds en jobbig kostnad till en obetalbar utbildning för individen, kollektivet och organisationen.

Ansvar kan man lära sig -men man måste se notan (emotionell eller finansiell) för att förstå.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp