linkedin ALMEGAS branschrapport RUT Q3 2016. | Vardagsfrid

ALMEGAS branschrapport RUT Q3 2016.

  • Nyhet
  • Read time: 5 minutes
vardagsfrid städhjälp almegas

Almegas lägesrapport för RUT Q3 2016 har kommit och visar att antalet RUT-bolag minskat med -12,5%. I en bransch som tidigare hade en stadig tillväxt på över 20%. Med halveringen på RUT har fler bolag än tidigare sett kundtillströmningen sina. Det kanske inte var de mest konkurrenskraftiga bolagen, men det visar hur känsliga bolagen är. Ca 80% av städföretagen är fem eller färre anställda och är väldigt känsliga för förändringar.

Många nya kunder på Vardagsfrid under 2016 har undrat hur RUT fungerar eller finns efter ändringarna.

Förvirringen har varit stor och tveksamheten gör att kunden kanske inte tror att det räcker längre. DI Gasellföretaget Vardagsfrid märker att tillväxten är svårare nu. Anställningstakten kan inte vara lika aggressiv längre – nu måste vi vänta in kundunderlaget.

Efter sommaren expanderade man RUT-avdraget till fler branscher t.ex trädfällning, flytt osv. RUT-tappet har under hösten gått från -12,5 till -8 men det är bolagen utanför städbranschen som står för tillväxten. Dolt i dessa +4,5% är städbolagen som försvunnit. Alla dessa nya bolag som använder RUT-avdraget består är sporadiska tjänster och är svårare att skapa trygga förutsägbara anställningar på.

Beroende på vad man tycker syftet är med RUT-avdraget är så är det bra eller dåligt. Vill man skapa trygga långsiktiga anställningar  så ska man fokusera på de tjänster som finns i prenumerationsmodell.

Det är enklare att erbjuda fasta jobb till personal som jobbar med återkommande prenumerationskunder, än sporadiska flyttstädningar osv. Vardagsfrid är stolta över sin låga andel timanställda, men det bygger på att vi bara har prenumerationskunder.

vardagsfrid städhjälp

Det stora problemet för oss med ändringar i RUT är osäkerheten på slutet av året när en del kunders RUT-avdrag tar slut och dom vill avbryta abonnemanget i 1-2 månader, vilket krockar med anställningstryggheten vi vill erbjuda med fasta arbeten. Vi tvingas balansera kundrisk mot anställningstrygghet och försöka hitta en miljö som fungerar. Men den är inte på önskvärd nivå.

Att bredda RUT och minska summan blir kontraproduktivt. Fler leverantörer ska dela på en mindre kaka. Politikerna bör bestämma sig om man tycker RUT är bra eller dåligt – sen ge oss långsiktiga spelregler som löper över flera år så vi kan investera i att sysselsätta människor.

Vardagsfrid blev DI Gasellbolag 2016 och växer snabbare än branschen – men med de gamla reglerna hade vi skapat jobb för ca 30-50 personer till. 95% av våra kollegor får sitt första svenska jobb med vardagsfrid. 25% av städarna utmanar jämnställdheten i branschen genom att vara män. Nästan alla kommer från arbetslöshet till en strukturerade kollektivavtalad arbetesmiljö på Vardagsfrid. Vårt mål är att skapa sysselsättning för 250 personer.

Läs hela Almegas Lägesrapport RUT Q3 2016.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp