<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Svanenmärkt städning med Vardagsfrid

Vi på Vardagsfrid utför miljövänlig städning hos företag. Det innebär att vi tar hänsyn till miljön i alla hänseenden, från valet av transport till det papper vi använder i skrivaren.

I största möjliga mån försöker vi använda oss av kollektivtrafiken för transporter i den utsträckning det är möjligt, och vårt utsläppsmål med våra bilar är att snittet ska ligga på miljöbilsklass.

Vi är ett miljövänligt städbolag i Stockholm

Som miljövänligt städbolag vet vi att det går utmärkt att städa utan onödig miljöpåfrestning, bara man har kunskapen och är villig att anstränga sig.

Vi gör vad som krävs, och använder bland annat minimala men korrekta mängder av kemiska medel, och vi använder effektiva microfibrer av hög kvalitet som minimerar miljöpåverkan för våra kunder.

Låt oss städa ditt kontor – miljövänligt!

I alla uppdrag står vi själva för det material och den utrustning som krävs för att kunna hålla vår miljöpolicy. Vår miljömedvetenhet är en självklarhet, och något vi har haft med oss genom åren ända sedan bolaget bildades.

Vardagsfrid är en miljövänlig städfirma och vi städar hos både små och stora företag. Välkommen till Vardagsfrid.

Vanliga frågor

Hur betalar jag för miljövänlig städning?

Du kommer löpande att få fakturor från Vardagsfrid med alla uppgifter om betalning, dvs bankgironummer, sista betalningsdag etc. Betalning sker i efterskott, dvs månaden efter.

Hur bokar jag en miljövänlig städning?

Det gör du genom att kontakta Vardagsfrids kundservice

Är er personal anställd?

Ja, alla våra medarbetare är anställda hos Vardagsfrid AB. Vi arbetar inte med inhyrd personal.

Är er personal försäkrad?

Ja, vi har försäkring för våra medarbetare under tiden de arbetar.

Gör ni några kontroller av personal innan ni anställer?

Innan vi anställer nya medarbetare gör vi utdrag från Polisens belastningsregister. Vi har också andra rutiner vid anställning för att upplägget till dig som kund ska bli tryggt, t ex att ta referenser och låta medarbetarna skriva under sekretessavtal.

Bli kontaktad

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp