<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="linkedin" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=943036&amp;fmt=gif">

Sök på sidan

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Kemikaliefri städning

Vår ambition med vårt miljöarbete att bli klimatpositiva. Vi strävar efter att lansera en helt kemikaliefri veckostädning. Vi är inte riktigt där ännu, men på god väg. 

Följ vår resa dit på vardagsfrid.se och vår Facebooksida.

Hur vi kan jobba mot en kemikaliefri städning?  

Ultrarent vatten

Ultrarent vatten är högfiltrerat vatten som tar bort alla tillsatser te.x kalk, klor, salter, mineraler och andra föroreningar. Vattnets egenskaper förändras då det blir obalanserat. Det ultrarena vattnet löser då upp och absorberar smutsen för att försöka återställa sin egen balans. Ytan blir ren utan rengöringsmedel. Dessutom håller sig ytan renare – då en kemikaliehinna absorberar smuts snabbare. Miljövänligt och bättre.

En vanlig vattenrengöring av en badrumsspegel som lufttorkar lämnar små märken eller partiklar på spegeln. Med ultrarent vatten är partiklarna bortfiltrerade (kalk, metaller osv) så när det lufttorkar försvinner vattnet helt från ytan.

Nästa gång du rengör ytan, kommer det vara enklare att rengöra ytan.

Metoder med ultrarent vatten tar ungefär lika lång tid, men kräver högre frekvens samt logistik för det filtrerade vattnet.

Har man hårt vatten, behövs kompletterande storstädning med t.ex avkalkning. Även en annan metod för rengöring av hård smuts på spis samt ugn.

Microfiberdukar kompletterar vattnet

Microfiberdukarna är miljövänliga och jobbar ihop med ultrarent vatten på ett dynamiskt sätt. Microduken tar hand om fett och damm på ett effektivt sätt. Hårdare fläckar tas med vatten, eller ultrarent vatten. Använder du duken torr, fungerar den med sin statiska effekt.

Vardagsfrids universalpasta

Vardagsfrids universalpasta är gjord på en naturlig lera, sk polerlera samt såpa. Väljer ni att använda rengöringsmedel till städningen finns ett brett sortiment av miljömärkta produkter. Naturskyddsföreningen tipsar om produkter med deras egen miljömärkning Bra miljöval. I andra hand rekommenderar de att köpa Svanenmärkta produkter.

Svanenmärkta kemikalier 

Vardagsfrid har alltid använt svanenmärkta produkter i sin städning. Med minimal dosering men längre exponering  på belastade punkter når man gott resultat. Med bra microdukar och hög frekvens har vi möjlighet att minska användandes av kemikalier i veckostädningen.

Fortsätt följa vår resa till en klimatpositiv leverantör.

Vanliga frågor om hemstädning

Är er personal anställd?

Ja, alla våra medarbetare är anställda hos Vardagsfrid AB. Vi arbetar inte med inhyrd personal.

Är er personal försäkrad?

Ja, vi har försäkring för våra medarbetare under tiden de arbetar.

Gör ni några kontroller av personal innan ni anställer?

Innan vi anställer nya medarbetare gör vi utdrag från Polisens belastningsregister. Vi har också andra rutiner vid anställning för att upplägget till dig som kund ska bli tryggt, t ex att ta referenser och låta medarbetarna skriva under sekretessavtal.

Bli kontaktad

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1000

Antal första jobb i Sverige

3000000

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp