linkedin Är det framgångsrikt att tjata om städningen? | Vardagsfrid

Är det framgångsrikt att tjata om städningen?

  • Nyhet
  • Read time: 2 minutes

Känner du igen ditt tjat så är du inte ensam. De flesta föräldrar tjatar på sina barn många gånger per dag – och det lönar sig! Nu finns en studie från Essex University som visar att barnets utveckling påverkas positivt av tjat.

Forskarna följde 15 500 flickors utveckling och resultat över tid. Den grupp barn med mammor som tjatat på dem, blev mer framgångsrika senare i livet i jämförelse med den andra gruppen vars mammor inte uppfostrat med tjat. Tjatande mammors barn fick en mer framgångsrik karriär med högre löner och fick en bättre levnadsstandard i jämförelse med barn från den andra gruppen.

De flesta hemstädningskunder som anlitar Vardagsfrid plockar ordning innan vi ska städa hos dem. Oftast plockar ägaren sina grejer snabbast själv och vill att vi lägger vår tid på själva städningen av huset. Så nästa gång ni ska tjatar på barnen att vi ska komma och funderar på att köpa en extra plocktimme av oss – så tänk på att dina barn blir framgångsrika av det! Har du köpt en extra plocktimme, så har du kraft att tjata på något annat som du tycker är roligare att tjata på. Effekten är densamma – väl något som är roligt för dig att tjata om.

När vi genomför en städning av ett hem skall ca 1500 punkter hanteras inom en tidsbudget.  Ett kök tar ca 60 min, ett badrum kan inte göras på kortare tid än 30 minuter för att nå rätt kvalitet. Utifrån husets utforming planeras dagens arbete och sen sätter man igång med projektet. På förekommen anledning måste vi berätta att bildens tidsfördelning är inte från vårt utbildningmaterial.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp