linkedin När arbetsmiljöverket knackar på dörren | Vardagsfrid

När arbetsmiljöverket knackar på dörren

  • Nyhet
  • Read time: 2 minutes

Vissa kostnader ska man ta i förtid, för att det kostar för mycket att korrigera i efterhand. Hade läst en skräckhistoria att det kostade ett företag 250kkr att leva upp till Arbetsmiljöverkets inspektionskrav. Så när Arbetsmiljöverket ringde, så ifrågasätter man sig själv om man verkligen är beredd på detta.

Mötet bokades och man dubbelkollade dokumentationen. HR-arbetet på vardagsfrid är en omfattande del av bolaget. Dokumentationen är bred och djup och har skapats över de fem år vi varit igång. Men det var första gången arbetsmiljöverket skulle granska oss. 

Vardagsfrid investerade i att skapa en personalavdelning genom att anställa Charlotte 2013. Täckningsbidraget för positionen fanns inte, men det var viktigt att få det på plats och skulle säkra framtida täckningsbidrag. Hennes uppdrag var att skapa en HR-funktion från skratch som skulle ta bolaget från 25 till 70 anställda. De fackliga medparterna berömde hur långt vi/hon kommit med HR-funktionen givet vår korta historik som bolag.

Hennes plattform byggde sen Fredrik vidare på under 2016, tills nu. Varje år har HR-funktionen, på ett verksamhetsnära sätt, gåtts igenom för att passa en organisationens krav, nu senast för ca 150 medarbetare.

Dagen kom och dom grävde i dokumentationen. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion och genomgång av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och dokumentation så var det några mindre, men konstruktiva, kompletteringsuppgifter som vi skulle maila. När det var gjort fick vi detta med vändande post.

Inspektion i all ära – men den riktiga vinsten är att fått ut arbetet i organisationen för att stödja vår kundleverans och medarbetartrygghet.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp