linkedin Vardagsfrid köper Superior Service AB | Vardagsfrid

Vardagsfrid köper Superior Service AB

Familjeföretaget Superior Service AB har under många år levererat flyttstädning, hemstädning och lokalvård i Stockholmsområdet med ca 20 anställda. Bolaget gick i konkurs 25 mars 2021.

Från 31:a mars fortsätter leveransen samma personal och Vardagsfrid välkomnar en förstärkningen till enstaka teamet för flyttstädning hos hemstädningsföretaget Vardagsfrid.

Överlåtelseavtal för olika städtjänster hos Vardagsfrid

Vardagsfrid övertar städbolaget och konkursboet Superior Service från och med 31 mars 2021.

Familjeföretaget Superior Service AB har under många år levererat flyttstädning, hemstädning och lokalvård i Stockholmsområdet med ca 20 anställda. Bolaget gick i konkurs 25 mars 2021.

Från 31:a mars fortsätter leveransen samma personal och Vardagsfrid välkomnar ett förstärkningen till enstaka teamet för flyttstädning i Vardagsfrid.

 Städfirman och integrationsprojektet Vardagsfrid arbetar aktivt med jobbintegration och introduktion av arbetsmarknaden  och det svenska samhället. För många är Vardagsfrid det första “riktiga” jobbet i det nya hemlandet Sverige.

Med ett “riktiga” jobb menar vi den kollektivavtalade arbetsmiljö Vardagsfrid erbjuder, där inte bara lagar och regler följs utan även samhällsnormer. Oavsett språknivå, börjar vi varje samtal på svenska i arbetsledningen. Varje dag är ett steg i rätt riktning.

Vad är så speciellt med kollektivavtal i hemstädningsbranschen

På våra kunders arbetsplatser är dessa saker självklarheter som man inte ens tänker på. Men i hemstädningsbranschen har bara 3,5% av bolagen kollektivavtal. Nyanställda på Vardagsfrid brukar reagera på en del förmåner som ofta saknas i branschen. Här är några exempel:

  • Restid mellan två kunder är betald arbetstid
  • Utbildning på bolaget är betald arbetstid
  • Lägstalönen för heltid på 21 990 kan vara mellan 50-100% högre än hos kollegor utan kollektivavtal. (>95% av anställningarna i branschen är deltid, eller per timme)
  • Skriftliga avtal till alla anställda.
  • En olycka hos kund betalas av arbetsgivaren och är inte grund för uppsägning.
  • Schema anpassas för att läsa svenska SFI.

Denna lista är nästan löjlig att berätta, men visar hur långt ifrån svenska samhällsnormen städbranschen är. De kollektivavtalade arbetsmiljöerna i erbjuder alltså de bästa villkoren i städbranschen. Motsatsen är avgrunddjup.

Fler hemstädningsföretag borde ha kollektivavtal

Vardagsfrid vill att fler bolag ska ansluta sig till kollektivavtalet mellan Almega och Kommunal. Som kund är kollektivavtal det enda sätt man kan minska risken för en ofördelaktig anställning i städbranschens lågmarginalsaffär.

Svenska språket nyckel till jämställdhet och inkludering i samhället. Förstår man normen – letar man reda på rätt plats. 

Städbolag med lägre pris, än vad kollektivavtalet ger i lön

I priskonkurrensen kan Vardagsfrids kunder hitta leverantörer som har lägre priser än våra städare har i lön. Med det följer en ofördelaktig anställning för städaren.

Med en kollektivavtalad arbetsmiljö stannar man längre, blir bättre på sitt jobb och delar med sig av sin glädje till kunderna. 

Därför har Vardagsfrid dubblerat sin omsättning 24 gånger sedan starten

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp