linkedin CSR och Vardagsfrids koppling till FN:s Globala mål | Vardagsfrid

CSR och Vardagsfrids koppling till FN:s Globala mål

  • Nyhet
  • Read time: 4 minutes

Vårt ansvarstagade av FN:s globala mål berör flera punkter.

Vardagsfrids koppling till FN

5. Jämnställdhet. Vi strävar aktivt att ha minst 30% anställda med ickenormativt kön för vår bransch. Ledarskapsmässigt strävar vi att ligga i inom intervallet 60/40 åt respektive normativa kön.

6. Rent Vatten och Sanitet. Med målet att eliminera kem-användning i underhållsstädning vill vi säkerställa vår del i rent dricksvatten. Genom att gå från kundens ofta våta städmetod till vår fuktbaserade städmetod minimerar vi vattenanvändningen och därmed uppdragets kemikaliepåverkan.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Som medlemmar i Hemservicesstyrelsen på ALMEGA kämpar vi för att fler städbolag ska ha kollektivavtal, precis som Vardagsfrid. Idag är 3,5% av RUT-städbolagen anslutna till kollektivavtal.

13. Bekämpa klimatförändringarna. Vår städteknik är Svanencertificerad på B2B och vi använder bara Svanenmärkta medel på privatstädningen. Vi har som ambition att bli klimatpositiva, eliminiera kem i underhållsstädningen och minimera vår klimatpåverkan i vår logistik. Idag sker 97,5% av städarnas logistik till kund med kollektivtrafik och restiden bearbetas aktivt för att minska restiden i allmänhet.

14. Hav och marina resurser. Genom att minimera doseringen och med ambitionen att eliminera kemikalieanvändningen i städningen minskar vi belastningen på hav och marina resurser. Varför ska en fisk lida för att vi städar?

Vardagsfrid började som ett integrationsprojekt och att ansluta sig FN:s globala mål känns som en självklarhet. Vår viktigaste insats för sammhällsutvecklingen är klimatpositiv arbetsintegration. Att flytta medmänniskor från arbetslöshetens utanförskap till jobblivets innanförskap där vi arbetsleder på svenska samt att när vi städar, ska  världens klimat bättre.

Vår klimatpositiva ambition gör att vi redan Svanenmärkt vår städtjänst inom kontorstädning, men som du förstår är ambitionen högre än så.

Företags samhällsansvar enligt Wikipeida:
CSR (engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp