linkedin Bokslut 2020 för hemstädningsföretaget Vardagsfrid | Vardagsfrid

Oms 37,17msek (+8,76%), vinst 0,27% (2,62%)

Bokslut: Hemstädningsföretaget fortsätter växa

Bokslutskommuniké

Bokslut 2020  (20190501–20200431) för hemstädningsföretaget Vardagsfrid visar omssättningsökning på 8,76% till 37,17msek med en modest vinst på 0,27% (2,62% 2019). Bolaget sysselsätter i april 2020 ca 135 personer i Stockholm och Norrtälje. Beslut om ny affärsplan med organisk tillväx till fler orter tog av styrelsen i april 2020.

Vardagsfrids tillväxtresa fortsätter och effekten av etablering som städfirma i Norrtälje syns i siffrorna. Även i Stockholm fortsätter städbolaget att växa organiskt. De tidigare uppköpsbolagen har helt gått upp i Vardagsfrid från Q4 2019.

Ett team för storstädning och flyttstädning har skapats under året med utbildad personal med specialistkunskap för denna typ av städning. Resultatet av enstaka teamet kommer först i nästa bokslut.

Vårens pandemiutbrott påverkade årets resultat mellan 12 mars till stängning av bokslutet 31 april. Med snabb omställning, lansering av nya tjänster så som elektrostatisk desinficering och förstärkta hygienrutiner har bolaget överlevt första vågen som påverkar detta bokslut.

Den stora effekten av pandemin kommer i följande bokslut, men tack vare solidarisk uppslutning från samtliga kollegor lyckades bolaget ställa om verksamheten till det “nya normala”.

Affärsområdet Lokalvård och kontorsstädning växer allt snabbare och möjliggör en flexiblare schemaläggning för städarna som certifieras för företagsstädningstjänsterna.

Organisationella förändringar under året. 

Under året tillsattse ny COO-roll som även tog över HR-avdelningens arbete i driften. Ett större effektiviseringsprogram sattes igång under Q1 2020, som nådde full effekt i maj2020.

 

Frågor:

Torkel Kristoffers info@vardagsfrid.se

 

95 %

Kundnöjdhet

150

Antal anställda

1 000

Antal första jobb i Sverige

 3 000 000 

Antal städade kvm per år

Utmärkelser

Ta ett möte med oss via telefon eller video.

Beställ städhjälp